Smidróczki Róbert főhadnagy

Bevonult a Magyar Honvédség kötelékébe az 1500. Hajdú-Bihar megyei szerződéses katona. Több mint 10 évvel ezelőtt az utolsó sorkatonák leszerelését követően békeidőben már csak önként jelentkezők szolgálhatnak a haderőben, akik a toborzó rendszeren keresztül csatlakozhatnak a honvédséghez. A hajdúságból mindig is nagy volt az érdeklődés a katonai pálya iránt, szinte nincs az országban olyan alakulat, ahol ne szolgálna „alföldi” katona. Közéjük tartozik most már Czibere Dániel is, aki a meghívott vendégek, a média képviselői, a katonai elöljárók, valamint a Katonai Igazgatási Központ állománya jelenlétében, ünnepélyes keretek között írta alá szerződését. Az 1500. hajdúsági szerződéses katonával Drót László alezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokhelyettese folytatta le a személyi beszélgetést. Ezt követően Pappné Városi Fatime százados, az 5. Bocskai István Lövészdandár Személyügyi Főnökség beosztott tisztje ismertette a parancsot, melynek értelmében Czibere közkatona három éves szerződést írt alá és szerződéses tisztesi állománykategóriába került. A személyügyi parancsból az is kiderült, a megye 1500. szerződéses katonája a Bocskai-dandár törzstámogató századának lesz a tagja, és a kiképzés után gépkocsivezető beosztásban teljesít majd katonai szolgálatot Debrecenben.

Nagy Zoltán alezredes, a 2. Katonai Igazgatási Központ parancsnokával beszélgettünk a toborzó rendszer helyzetéről és szerepéről:

„Az elmúlt hatvan évben a hadkiegészítő parancsnokságok feladatrendszere, szervezete több alkalommal változott, azonban a törvényben előírt feladataikat folyamatosan teljesítették. Több, mint tíz évvel ezelőtt, az utolsó sorkatonák leszerelésével az ország áttért az önkéntes – hivatásos és szerződéses, valamint önkéntes tartalékos katonákból álló – haderőre, így a katonai toborzás helye, szerepe és felelőssége jelentősen megnövekedett. Mindezek szükségessé tették egy hatékonyan működő toborzórendszer kialakítását, melynek eredményeként kerültek átadásra az egységes látványterv alapján kialakított új toborzóirodák. A debreceni toborzó iroda tizenhárom évvel ezelőtti átadása óta mintegy 20.000 fő érdeklődött a szerződéses, az önkéntes tartalékos katonai szolgálat, vagy a katonai tanintézeti képzések formái iránt az ügyfélszolgálaton. Az, hogy a mai napon aláírta a szerződését az 1500. hajdú-bihari szerződéses katona, rendkívül örömteli, de nem dőlhetünk hátra. Napjainkban a Magyar Honvédség az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként van jelen a régió munkaerőpiacán. Az idei évben is akár több száz munkavállaló jelentkezését várjuk, akik a sikeres alkalmassági vizsgálatot követően csatlakozhatnak a honvédség kötelékéhez.” – fogalmazott az alezredes.