T Á J É K O Z T A T Ó!

2015. március 1-vel átalakul a segélyezési rendszer. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a szociális segély a járási hivatalhoz kerül át. Ezen ügyek intézéséhez bővebb információ Hajdúsámson, Petőfi u. 2. szám (régi orvosi rendelő) alatt kérhető.
A március hónapban esedékes kifizetések a korábban kialakult rend szerint történnek.
A települési támogatás  (rendkívüli települési támogatás, temetési támogatás, krízis támogatás, köztemetés, gyógyszerköltség támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás) továbbra is az önkormányzat szociális irodáján intézhető.

további információ a témában

Forrás: Hajdúsámson Város Önkormányzata