2015/05/04

Fülöp Község Önkormányzata

 

Sajtóközlemény

 SIKERES PRÓBAÜZEM UTÁN LEZÁRULT a szennyvízberuházás III. üteme fülöpön

2014 szeptembere óta több mint 7,5 kilométer hosszú csatornaszakasz készült el Fülöpön a szennyvízberuházás III. ütemének keretében. Közel 350 millió Ft-os támogatásból gazdálkodott a település.

A Fülöpi szennyvízhálózat fejlesztése 2014. szeptember 01-én kezdődött. Azóta eltelt időben a településen összesen több mint 7,5 kilométer hosszú csatornaszakasz épült meg.  A település északi, csatornázatlan része eddig még nem rendelkezett közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból megfelelő szennyvíz-elvezetési megoldással. A sikeres próbaüzemet követően a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Magyarország és az Észak-alföldi Régió egyik jelentős víziközmű szolgáltatója látja el az üzemeltetési faladatokat.

A 343 078 389 Ft elnyert Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 302 db ingatlan és 634 fő lakos szennyvízkezeléssel való ellátása lett biztosított, immár az ingatlanok 100 %-a. A településen a Kossuth, Petőfi, Deák Ferenc és Munkácsy utcák voltak érintettek a fejlesztéssel.

Az elmúlt évtizedek műszaki és gazdasági fejlődése, a fokozódó urbanizáció következtében rendkívüli mértékben megnőtt a szennyezett víz káros hatásai elleni védelem jelentősége. A ma és a jövő generációjának közös érdeke a vizek tisztasága, a szennyvizek megfelelő kezelése, a használt vízből származó káros anyagok talaj- és vízszennyezésének megakadályozása, mondta el Hutóczki Péter polgármester. A szennyvizek környezetvédelmi követelményeket kielégítő, biztonságos elhelyezése, a szennyvíz-csatornahálózat, illetve azok tisztítására alkalmas létesítmények megépítése ma Fülöp Község egyik sikeresen megvalósított feladata.