Fogy az idő az egységes kérelem benyújtására

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai április eleje óta a gazdálkodók igényeihez igazított ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket az egységes kérelem (EK) gördülékeny benyújtása érdekében.

Az egységes kérelem beadási határideje 2015. május 15.

A 2015. május 16. és június 9. között történő benyújtás esetén a támogatási összeg munkanaponként a késedelmi szankcióval, 1 százalékkal csökken.

A 2015. június 9-ét követően beadott egységes kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2015. május 31-ig lehet módosítani.

A kérelem csak akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatható terület összege meghaladja az 1 hektárt, ezen belül a minimális táblaméret 0,25 hektár lehet.

A területalapú támogatást a terület jogszerű földhasználója igényelheti, azaz aki 2015. június 9-én a földhivatali nyilvántartásban földhasználóként szerepel.

Állatalapú támogatások esetén az ENAR-ban bejegyzett állatok tartója jogosult a kérelem benyújtására.

Az új EK jelentős változásokat hozott: a gazdálkodóknak sok új feltételnek kell megfelelni és új támogatási jogcímeken is igényelhetnek támogatást.

Fontos új elem a zöldítés: 10-30 hektár szántóterület esetén legalább 2 növény, 30 hektár szántó fölött legalább 3 növény termesztése szükséges, illetve 15 hektárt meghaladó szántóterületen legalább 5 % ökológiai célterületet kell kijelölni (EFA).

Az állattartóknak újdonság, hogy a támogatási kérelem a termeléshez kötött anyatehén-tartás, hízottbika-tartás, az átmeneti nemzeti anyatehén-tartás valamint a termeléshez kötött anyajuhtartás és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatási kérelem  is  2015. április 1. és május 15. között nyújtható be az egységes kérelemben, ezzel a papír alapú támogatásigénylés megszűnt.

Szintén új elem, hogy a 2008. után a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre 2015-től a jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatást (SAPS) is igényelhetnek az egységes kérelem keretében.

Az alábbi dokumentumok szükségesek az egységes kérelem benyújtásához:

MVH által 2009.évben vagy azt követően kiadott jelszó.

Anyajuhtartás támogatás igénylése esetén az instruktori igazolás, szarvasmarhára vonatkozó jogcímek esetén a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kitöltött K0795 nyomtatvány másolata, mely igazolja, hogy a tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.

Tejhasznú tehén támogatást kistermelők is igényelhetnek, ebben az esetben a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kiállított kistermelői igazolást kell csatolni.

Zöldségnövény, ipari zöldségnövény, szemes vagy szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetében

  • minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vétőmag címke másolata;
  • termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége, a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;
  • szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata (kivéve spárga, torma, mezei borsó termesztés).

A gazdaság minden mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényel rá. A bejelentés elmulasztása szankciót vonhat maga után. Amennyiben a gazdálkodó a táblán öntözést végez vagy termesztő berendezés alatt termel, azt jelezni kell a megfelelő adatmezőben. A másodvetés tervezett időpontját is meg kell adni és későbbiekben a tényleges vetés adatait is be kell jelenteni az egységes kérelem felületén.

Szeretnénk felhívni figyelmet, hogy a fenti információk, kötelezettségek nem teljes körűek, a pontos előírásokért, valamint a felmerülő kérdéseikkel, kérjük forduljanak bizalommal a NAK falugazdászaihoz (www.nak.hu), NAK Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság ügyfélszolgálat: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 1.

A 2015. évi egységes kérelem igen összetett, benyújtása időigényes. Kérjük, a gazdálkodókat, hogy ne hagyják a benyújtási határidő végére a kérelmek kitöltését, mielőbb keressék fel a falugazdászokat időpont-egyeztetés céljából.