Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE.

Az allergiás megbetegedések közül az allergiás nátha vagy szénanátha emelkedik ki, melynek legfőbb kiváltója a PARLAGFŰ (Ambrosia elatior L.), népies nevén vadkender. E növény pollenjeit a légáramlás a város egész területén szétszórja. Egyetlen parlagfű 8 milliárd virágporszemet is képes termelni.

A nyálkahártyatünetek a parlagfű virágzási időszakában – júliustól októberig, gyakran november közepéig – jelentkeznek a betegeknél.

Két fő klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma bronchiale.

Tünetek:

  • erős orrfolyás,
  • tüsszögés,
  • orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
  • könnyezés,
  • rohamokban jelentkező nehézlégzés, mely tünetek igen kellemetlenek és a rendkívül rossz közérzeten kívül a munkavégzésben is zavarják a beteget.

 

A BETEG HOVÁ FORDULJON?

A tünetek jelentkezése esetén gyógykezelés céljából forduljon orvoshoz! Attól függően, hogy melyik tünet-együttes van előtérben, az orr-, fül-, gégészeti vagy tüdőgyógyászati kivizsgálás szükséges.

A legfontosabb feladat a betegség MEGELŐZÉSE.

A betegség megelőzhető az allergiát okozó tényező megszüntetésével!

 

HOL TALÁLHATÓ EZ A NÖVÉNY?

Elsősorban a legmostohább körülmények között lévő talajokon, a beépítetlen, de elhanyagolt építési területeken, a gondozatlan parkokban és egyéb gyepes területeken, a közművek és utak mentén, a zártkertek parlagon hagyott részein és az elhanyagolt, nem művelt mezőgazdasági területeken.

 

IRTÁSA, VISSZASZORÍTÁSA HOGYAN TÖRTÉNJEN?

A parlagfüvet – virágzás előtt – az időjárástól függően a szükséges gyakorisággal végzett kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani.

A parkokban és egyéb területen a gyep jó kondícióban tartása (trágyázás, öntözés, kaszálás) nehezíti e veszélyes gyomnövény elszaporodását.

A parlagfű vegyszeres gyomirtása (elsősorban mezőgazdasági területen) tekintetében a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakvéleménye az irányadó.

A parlagfű kötelező irtását a közigazgatási területén önkormányzati rendelet mondja ki.

Ezúton kérjük városunk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében, aktív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedését.

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

Aki elmulasztja a parlagfű elleni közérdekű védekezést, akár több millió forint összegű bírságot is kiszabhatnak arra a földhasználóra.

A parlagfű elleni védekezés fő szabályai az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben kerültek szabályozásra.

A törvény általános kötelezettségként írja elő, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Ha pedig ezt elmulasztja egyrészt közérdekű védekezést (kényszerkaszálást) lehet elrendelni, másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható. A növényvédelmi bírság minimum 15 000 Ft összegű lehet.

Az eljárás legtöbbször hatósági ellenőrzés során indul, amelyet attól függően, hogy külterületen vagy belterületen kerül rá sor, két külön hatóság végez.

Parlagfű külterületen

Az ellenőrzést az ingatlanügyi hatóság végzi, aki értesíti a növényvédelmi hatóságot, a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal).

A kormányhivatal elrendelheti a kényszerkaszálást és kiszabhatja a növényvédelmi bírságot is, és jogosult érvényesíteni az eljárással kapcsolatos költségeket is. Fontos, hogy külterületi ingatlannál a földhasználót nem kell értesíteni sem a helyszíni szemléről, és nem kell külön felszólítani parlagfű mentesítésére.

A földhasználó folyamatosan köteles gondoskodni ingatlana parlagfű mentesítéséről.

Parlagfű belterületen

Az ellenőrzést a jegyző végzi, ő jogosult a kényszerkaszálást is elrendelni, valamint a költségeket behajtani a földhasználótól. A növényvédelmi bírságot pedig szintén a kormányhivatal szabja ki.

Az ellenőrzésről nem kell értesíteni a földhasználót, de lezárt területre csak ügyészi engedéllyel lehet behatolni.

Az eljárás lakossági bejelentésre is indulhat, ennek hiányában a hatósági ellenőrzés tervszerűen zajlik.

A törvényi felhatalmazás alapján a parlagfűmentesítés végrehajtásának és az állami, illetve a közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségek és ennek igénylése részletszabályait a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg. Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy minden földhasználó köteles június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot – gyomlálással, kaszálással vagy vegyszeres irtással – vegetációs időszak (szeptember-október) végéig folyamatosan fenn kell tartani!

A parlagfű irtását az Önkormányzat a város belterületén, azon kívül a jegyző illetve a kormányhivatal ellenőrzi. A hatósági eljárás során a helyszíni ellenőrzés alkalmával jegyzőkönyv készül. Amennyiben indokolt, úgy hatósági határozattal közérdekű védekezés kerül elrendelésre, mely azt jelenti, hogy a jegyző az Önkormányzat által megbízott vállalkozóval a terület parlagfűmentesítését elvégezteti. Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, költségére közérdekű védekezést rendel el és növényvédelmi bírságot szab ki az eljáró hatóság, aminek meg nem fizetése esetén az adók módjára behajthatók az azokat terhelő kamatokkal együtt.

Az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk.

 

IRTSUK KI A LEGVESZÉLYESEBBET, A PARLAGFÜVET!