Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról.

TARTALOMJEGYZÉK

  • A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása
  • Milyen engedély szükséges?
  • Ki a kérelmező?
  • Mit tartalmazzon a kérelem?
  • A befizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege és módja?
  • Ügyintézési határidő?
  • Mely szakhatóságok vesznek részt az engedélyezési eljárásban?
  • Mikor és ki mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól?
  • Mikor kell elutasítani a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet, illetve mit kell tenni, ha az engedély nem adható ki?

A tájékoztató letöltése