„Hajdúsámson Martinkai legelő”

Települési értéktárba véve: 2016. március 30.
Határozat: 78/2016. (III.30.)
Kategória: természeti környezet
Javaslattevő: Tarné Hajdú Judit
A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Hajdúsámson-Martinka településrész

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Martinkai-legelő Hajdúsámson közigazgatási határához tartozik, Martinka településrész keleti oldalán helyezkedik el. A táj képéről általánosan elmondható, hogy homokbuckák váltakoznak mélyebb fekvésű, nedves területekkel. Némely buckavonulaton akácosok vannak, máshol viszont a nyírségi mészkerülő homokpusztagyep nyílt, „zsombékos” gyepje, és a homoki legelő zártabb állományai díszlenek. A mélyebb térszíneken réti csenkeszes gyepek, mocsárrétek, magassásosok, rekettyés fűzlápok és kisebb nádasok foglalnak helyet. Találunk itt még egy régi kubikgödörben kialakult fűzligetet, de a kiskunságiakra emlékeztető kisebb, fehérnyáras foltok is előfordulnak. A debreceni határba nyúló erdős tömbben láthatunk egy idős gyöngyvirágos tölgyes állományt, melyhez égeres, hazai- és nemesnyáras, valamint akácos ültetvények csatlakoznak, körülvéve egy kis erdei kaszálót. Növény és állatvilágában fokozottan védett fajok is fellelhetők.

A gyepeket nagyrészt juhval és marhával legeltetik, de kisebb kiterjedésben kaszálás is folyik. Sajnos itt is megjelent már több, agresszívan terjedő özönnövény, ami az őshonos növénytársulások fennmaradását veszélyezteti. A település közelsége miatt sajnos gyakran előfordul illegális hulladéklerakás is. A fenti veszélyeztetési tényezők csökkentésében szerepet játszhat a terület védettségének tudatosítása, melynek egyik eszköze lehet a települési, megyei értéktárba való bekerülés, ezért tartjuk fontosnak a folyamat elindítását.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

A képek a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény fotógyűjteményében talál­hatóak. Készítette: Vincze Tamás.

A dokumentumok értéktár célú felhasználásához hozzájárulunk.