Projekt címe: Helyi Közösségi Stratégia Megvalósítása Hajdúsámson Városban
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-2016-00058
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Támogatás összege: 37.500.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés: 2022.05.12.

A projekt leírása:

 

HELYI KÖZÖSSÉGI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA HAJDÚSÁMSON VÁROSÁBAN
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-2016-00058

A Hajdúsámsoni Helyi Közösség, mint helyi akciócsoport a „TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” c. pályázati konstrukcióra benyújtott pályázat keretében, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HKFS) kidolgozására és megvalósítására jött létre 12 konzorciumi partnerrel egyenlő arányban az önkormányzati, a civil és a vállalati szektorból. A konzorciumvezető Hajdúsámson Város Önkormányzata volt.

A Hajdúsámsoni Helyi Közösség által a felhívásra benyújtott TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú pályázat 2017. 07.24. napján pozitív támogatói döntésben részesült. A Hajdúsámsoni Helyi Közösség a támogatói döntést követően felkérte a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalt, mint konzorciumi tagot, hogy vegye át a konzorciumvezető szerepet, annak érdekében, hogy a munkaszervezeti feladatokat elláthassa. Ezt követően a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal képviseletében dr. Danku József jegyző megkötötte a Támogatási Szerződést, amely 2017. 10.19. napján lépett hatályba.

A Hajdúsámsoni Helyi Közösség célja a közösségi tervezésen alapuló, valós, alulról jövő kezdeményezésekre épülő és azokat támogató helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósításán keresztül a hajdúsámsoni kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésének és a helyi közösségszervezési tevékenységek megvalósításának támogatása. A Hajdúsámsoni Helyi Közösség a HKFS-ben lefektetett célok elérését a dokumentumban részletezett 7 infrastrukturális és a fejlesztésekhez kapcsolódó program lehetőség támogatásán keresztül kívánja segíteni. 6 db helyi felhívás került kiírásra (3 db ESZA és 3 db ERFA) . 2018. decemberétől lehetett az első felhívásokra benyújtani a támogatási kérelmeket. 2021. januárjában járt le az utolsó felhívások benyújtási határideje. Ezt követően 2021. nyarán a bírálati szakasz is lezárult, majd a megvalósult és a még folyamatban lévő támogatási kérelmek monitorizálását végezte a munkaszervezet a projekt 2022. május 12. napján történt lezárásáig. A projekt elszámolható összköltsége: 37 500 000 Ft, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás. A beruházás fizikai befejezése: 2022. év 05. hó 12. napja.