TÁJÉKOZTATÁS
hulladékszállítási díjhátralék beszedéséről

 

Értesítjük Hajdúsámson Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy amennyiben az ingatlanhasználó hulladékszállítási díjhátralékkal rendelkezik, úgy 2018. április 09. napjától a hátralék beszedése személyes megkeresés útján fog történni.

A díjhátralékok beszedését és azzal összefüggő egyes feladatok ellátását az Angel’s Help Kft végzi el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket! A személyes felkeresés során a díjbeszedés a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján történik készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételével.

 

                                 Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.