Projekt címe: Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok
Projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Támogatás összege: 40.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés: 2022.05.31.

A projekt leírása:

 

SZEGREGÁLT TERÜLETEK FELSZÁMOLÁSÁRA IRÁNYULÓ KOMPLEX PROGRAMOK
Projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001

Hajdúsámson Város Önkormányzata a Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhívásra TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámon pályázatot nyújtott be, melyet sikeresen megnyert és megvalósított.

A TOP-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhívás célja, a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, egészség megőrzést, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projekt keretében tervezett szoft beavatkozások egyrészt az egyéni felzárkózás elősegítését, másrészt a helyi közösséget, mint társadalmi keretet kívánjuk megerősíteni a sikeres integráció érdekében.

A fejlesztés eredményeként megvalósult:

  • közösségfejlesztés, az érintett lakosság bevonását célzó programok,
  • folyamatos szociális munka feltételeinek megteremtése az érintett területen,
  • egészségfejlesztés
  • kompetenciafejlesztés a foglalkoztatás elősegítése érdekében
  • bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok.

 

A Felhívásra benyújtott pályázatot Hajdúsámson Város Önkormányzata konzorcium formájában valósítja meg az Eszterlánc Óvodával, Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület) emellett támogató partnerként részt vesz a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Védőnői Kft. 3. és 4. sz. körzet és a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelye is a projekt hatékony megvalósításában.

A projekt elszámolható összköltsége: 40.000.000,- Forint mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás. A fejlesztés tervezett fizikai befejezése: 2022. év 05. hó 31. napja.

 A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.