Hírdetmény

Hajdúsámson Város Képviselő-testülete a 2/2018. (1.25.) Önkormányzati rendeletével elfogadta a város Településképvédelmi rendeletét. Az eltelt időszak tapasztalatai alapján és jogharmonizációs okokból elkészítettük a rendelet módosítását. A módosító rendelet-tervezetet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztettük, illetve a Város honlapján elhelyeztük a hatályos rendelettel együtt, hogy a módosítás összevethető legyen.

Kérjük, a rendeletet-tervezetet véleményezni szíveskedjenek.

A javaslatok, vélemények leadhatók, illetve megküldhetők a Polgármesteri Hivatal (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „A” épület) Városfejlesztési és Műszaki Osztályán.

Hajdúsámson, 2018. október 19.

                                               Antal Szabolcs
polgármester