Projekt címe: Leromlott Városi Területek Rehabilitációja Hajdúsámsonban
Projekt azonosítószáma: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010
Kedvezményezett: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés: 2021. 01. 29.

A projekt leírása:

 

LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA HAJDÚSÁMSONBAN
Projekt azonosítószáma: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010

PÁLYÁZAT CÉLJA:

Jelen pályázat célja, a leromlott városrészeinek és lakosságának a város fejlődő szövetébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása a város most készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiájában is azonosításra kerül. A város legtöbb problémával sújtott része az 1. sz. szegregátum, mely a város hagyományos építésű, vegyes lakossági összetételű, leszakadással veszélyeztetett része.

A HELYSZÍNEI ÉS A MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Ingatlanfejlesztés 4251 Hajdúsámson, Krúdy utca 1842/1hrsz.
A szegregátumban jelenleg nincs önkormányzati szociális bérlakás, viszont több család lakik életveszélyes állapotú lakóépületben. Saját erőből nem tudják megoldani lakhatási problémáikat, ezért szükséges az önkormányzat segítsége. Mivel az Önkormányzat tulajdonában a pályázat benyújtásakor nincs olyan lakóingatlan, amely alkalmas lehet szociális bérlakás céljaira, ezért a pályázat keretében ingatlan vásárlás történik és a beavatkozási helyszínen kialakításra kerül szociális bérlakás. A szegregátumból kiköltöztetés történik.

Biztonságtechnika, térfigyelő rendszer kialakításának helyszínei:

471 főút – Csokonai u. kereszteződés
471 főút – Árpád út- Hajnal út kereszteződés
471 főút Árpád utca vége autóbusz forduló
Csokonai utca – Láng utca kereszteződés
Csokonai utca – Bethlen utca kereszteződés
Csokonai utca – Alkotmány utca
Csokonai utca – Kazinczy utca

Hajdúsámson, Alkotmány utca szilárd burkolattal történő kiépítése történik meg a projekt keretében.

Az akcióterületen található önkormányzati tulajdonú közutak felújításra szorulnak, melyre tárgypályázatban lehetőség nyílik. Ezzel az akcióterületen élők számára könnyebbé válik a közszolgáltatások elérése. A projekt tervezett befejezése: 2021. 01. 29. napja.