Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Tel.: 52/590-595   Fax.: 52/590-591
E-mail: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu

 

H I R D E T M É N Y

 

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Érdekképviseleti Szervezetek!

 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján „az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.”

Fentiekre tekintettel Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, feltételeiről, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában készült rendelet-tervezetet mellékelten csatolom a hirdetményhez véleményezés céljából.

 

Véleményezésre rendelkezésre álló határidő: 2019. július 12.

 

Hajdúsámson, 2019. július 08.

 

Dr. Danku József
jegyző

 

Letölthető dokumentumok

rendelet-tervezett