Tisztelt Lakosság!

A tél közeledtével egyre többen égetik el a háztartási, ház körüli hulladékot (PVC, textilhulladék, különböző műanyag flakonok, gumiabroncs, festékkel kezelt fa stb.) fűtőanyagként felhasználva azokat. Ez alól a háztartásokban keletkező papír és kezeletlen fa elégetése kivételt jelent. Az illegális hulladékégetés negatív következményei rendkívül kiterjedtek.

Élettani károsító hatásai: a légkörbe jutó mérgező gázok többek között szív- és érrendszeri (infarktus, trombózis), valamint légzőszervi megbetegedést (tüdődaganat, asztma), immunrendszer károsodást, fejlődési rendellenességet és emésztőszervi problémát is okozhatnak.

Környezetet károsító hatásai: a házi szemét égetésekor nemcsak a belélegzett szennyezőanyagok veszélyeztetik az ember egészségét, hanem a talajba bejutva a növényeken és állatokon keresztül a táplálékláncba bekerülve és ott felhalmozódva is kifejtik káros hatásaikat.

Az illegális hulladékégetés – a környezetvédelmi és egészségügyi mellett – súlyos épületgépészeti kockázatokkal is jár. A kazánoknál nemcsak a meghibásodástól kell fokozottabban tartani hanem, mivel a műanyagok égetésének melléktermékei oldják a meszet is, úgy a falazat és a kémény instabilitásához is vezethet.

A hulladék illegális égetésének rendkívül súlyos büntetőjogi jogkövetkezményei vannak!

A Btk. 248.§ rendelkezik a hulladékgazdálkodás rendjének megsértéséről, amelyben benne foglaltatik a háztartási hulladék engedély nélküli hasznosítása, így az égetés is. Amennyiben nem veszélyes hulladék vonatkozásában követik el a bűncselekményt, három évig terjedő, veszélyes hulladékra elkövetett cselekmény esetében öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés szabható ki az elkövetőre.

Emellett az illegális hulladékégetés környezetkárosítás és a természetkárosítás miatt is szankcionálható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bejelentés esetén rendőri intézkedés során halaszthatatlan nyomozati cselekményként házkutatásra is sor kerülhet, melynek során mintavétel történik az elégetett anyagból – egyidejűleg a felhasználó személlyel szemben büntetőeljárás indul.

Fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy tartózkodjanak a saját és a környezetükben élők védelme érdekében a háztartási hulladék illegális elégetésétől!

 Városfejlesztési és Műszaki Osztály