Lakossági tájékoztató

Zajcsökkentési intézkedési terv

„A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).

A tervjavaslatok nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

A fentiek alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt lakosokat, hogy az intézkedési tervjavaslatokat a Korm. rend. 11. § (6) bekezdése alapján a közzététel időpontjától számított 30 napig, azaz 2020. január 18. napjáig véleményezhetik.

Az intézkedési tervjavaslatokat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

A tervjavaslattal kapcsolatban felmerült észrevételeiket kérjük, hogy a szabone.mudri.ildiko@hajdusamson.hu e-mail címre küldjék meg, melyeket a véleményezési időszak lezárultával Önkormányzatunk a KTI részére továbbít.


Az üggyel kapcsolatos kérdésekben forduljanak bizalommal a KTI kapcsolattartóihoz e-mailben (
intezkedes@kti.hu) vagy munkanapokon 9:00 és 15:00 között telefonon (technikai jellegű kérdések: +36 (1) 371-5989, egyéb ügyekben: +36 (1) 371-5842 vagy +36 (1) 371-5820).”