Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterének

4/2020. (IV. 07.) utasítása

a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról (IV.)

 

 Hajdúsámson, 2020. április 7.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja rendelkezéseire figyelemmel, az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján, az Eszterlánc Óvoda vezetőjének, a Nyíradonyi Szociális- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetőjének, a Hajdúsámsoni Bölcsőde vezetőjének és az önkormányzat jegyzőjének a véleménye kikérésével és jóváhagyásával, figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásaira, valamint a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, és az ezen Korm. rendelethez kapcsolódó további Korm. rendeletek előírásaira, az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése és Hajdúsámson Város Lakosságának védelme érdekében a következő – a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról szóló – utasítást adom ki és a következő intézkedéseket határozom meg:

 

Az utasítás hatálya

 1. § Az Utasítás hatálya kiterjed Hajdúsámson Város Önkormányzatára és alkalmazottaira, az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az intézmények alkalmazottaira, a Hajdúsámsoni Bölcsődére, Óvodára, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységére, a Hivatal vezetőjére, az ott kinevezett valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra, továbbá közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalóra. Az intézmények vezetői további (szigorító) rendelkezéseket is megállapíthatnak.
 1. § A Szabályzat rendelkezéseit különösen
  • az Alaptörvény cikkével,
  • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény,
  • a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény,
  • a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 1.),
  • az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 2.), továbbá
  • a jelen, kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódóan megalkotott Korm. rendeletek rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

Az Eszterlánc Óvoda működésére vonatkozó rendelkezések

 1. § (1) A hajdúsámsoni Eszterlánc Óvoda vezetőjének egyetértésével, a Korm. rendelet 2. 6. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján, az Eszterlánc Óvodában ügyeleti nyitva tartást rendelek el a következők szerint,

a) Az óvodában április 20. napjától ügyeleti rend szerint történik az óvodai nevelési feladatok ellátása.

b) Az óvodai ügyeletet kizárólag azok a szülök, törvényes képviselők vehetik igénybe gyermekeik részére, akik munkába járnak és ennek tényét munkáltatói igazolással egyértelműen igazolják az óvoda részére.

c) Az óvodában az ügyeleti rend szerinti feladatellátást úgy kell megszervezni, hogy egy óvodai csoportban legfeljebb 5 gyermek tartózkodhat.

d) A rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel az óvoda épületében a szülők nem tartózkodhatnak. A gyerekeket reggel a dajkák, vagy az óvodapedagógusok kísérik be a csoportokba, miután az óvoda bejárati ajtajában a szülőktől elbúcsúztak.

e) Délután, a szülők megérkezése után a gyerekeket a dajkák, vagy az óvodapedagógusok kísérik felöltöztetve az intézmény bejáratához.

f) Amennyiben az óvodás gyermek, vagy az óvodás gyermekkel egy háztartásban élő személyek köhögés, láz vagy nehézlégzés tünetekkel rendelkeznek, az intézmény a gyermeket nem fogadja.

g) Amennyiben az óvodás gyermekkel közös háztartásban élő személy a Debreceni Járási Hivatal által hatóságilag elrendelt járványügyi megfigyelés, elkülönítés alatt van, az intézmény a gyermeket nem fogadja.

(2) Az óvoda alkalmazottainak az intézmény látogatása megengedett. Elrendelem továbbá a feladatellátásra szolgáló épületek napi szintű fertőtlenítését és takarítását.

(3) Jelen polgármesteri utasítás hatályba lépésével hatályát veszti a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról szóló 1/2020. (III. 15.) polgármesteri utasítás 4. § (1) bekezdése.

A Hajdúsámsoni Bölcsőde működésére vonatkozó rendelkezések

 1. § (1) A Nyíradonyi Szociális- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetőjének, továbbá a Hajdúsámsoni Bölcsőde vezetőjének az egyetértésével, a Korm. rendelet 2. 6. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján, a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. sz. Bölcsődéjében ügyeleti nyitva tartást rendelek el a következők szerint.

a) A bölcsődében április 20. napjától ügyeleti rend szerint történik a bölcsődei nevelési feladatok ellátása.

b) A bölcsődei ügyeletet kizárólag azok a szülök, törvényes képviselők vehetik igénybe gyermekeik részére, akik munkába járnak és ennek tényét munkáltatói igazolással egyértelműen igazolják a bölcsőde részére.

c) A bölcsődében az ügyeleti rend szerinti feladatellátást úgy kell megszervezni, hogy egy bölcsődei csoportban legfeljebb 5 gyermek tartózkodhat.

d) A rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel a bölcsőde épületében a szülők kizárólag az öltöző helyiségben tartózkodhatnak, azzal, hogy az ott tartózkodó, külön háztartásban élő személyeknek egymástól 1,5 méteres távolságot kell tartaniuk, továbbá amennyiben lehetséges, a bölcsődei öltöző helyiségben legfeljebb 4 fő tartózkodhat.

e) Amennyiben a bölcsődés gyermek, vagy a bölcsődés gyermekkel egy háztartásban élő személyek köhögés, láz vagy nehézlégzés tünetekkel rendelkeznek, az intézmény a gyermeket nem fogadja.

f) Amennyiben a bölcsődés gyermekkel közös háztartásban élő személy a Debreceni Járási Hivatal által hatóságilag elrendelt járványügyi megfigyelés, elkülönítés alatt van, az intézmény a gyermeket nem fogadja.

(2) A bölcsőde alkalmazottainak az intézmény látogatása megengedett. Az esetlegesen szükséges humánpolitikai döntések meghozatala a Szolgáltatási Központ hatásköre. Elrendelem továbbá a feladatellátásra szolgáló épületek napi szintű fertőtlenítését és takarítását.

(3) Jelen polgármesteri utasítás hatályba lépésével hatályát veszti a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról szóló 1/2020. (III. 15.) polgármesteri utasítás 5. §-a.

Hajdúsámson Városi Segélyalap

 1. § Elrendelem, hogy azon hajdúsámsoni lakosok – rendkívüli települési támogatás formájában történő – megsegítése érdekében, akiknek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését, azaz 2020. március 11. napját követően igazoltan megszűnt, magánszférából érkező adományokból álló Hajdúsámson Városi Segélyalap kerüljön létrehozásra.

Záró rendelkezések

 1. § Jelen Utasítás 2020. április 7. napján 15.00 órakor lép hatályba és annak visszavonásáig tart.

Hajdúsámson, 2020. április 7.

 

Antal Szabolcs
polgármester