LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!  

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről szóló 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, a rendelet hatálybalépésekor (2020. április 6-án) fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartamát, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartamát meghosszabbítja a rendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

Fentiekre tekintettel az önkormányzat azt kéri, hogy az említett jogosultságok újbóli megállapítása iránti kérelmeket csak a veszélyhelyzet megszűnését követően nyújtsák be a hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán.

Amennyiben 2020. április 6-át megelőzően járt le a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetve a koronavírus járvány következtében elvesztette munkahelyét, vagy egyéb ok miatt nehéz anyagi helyzetbe került és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult lenne, kérem, szíveskedjen felhívni a Szociális és Gyámügyi Osztályt az 52/590-590 telefonszámon, ahol ügyintézőink az eljárással kapcsolatban felvilágosítást adnak Önöknek!

Polgármesteri Hivatal