KÖZLEMÉNY

a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről,

valamint az ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján, 2020. május 18. napjától, engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, egyszerűsített bejelentéssel is végezhetővé válik számos engedélyköteles tevékenység.

A Korm. rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Az új, kormányzati szabályozás célja az elektronikus ügyintézés előtérbe helyezése, annak érdekében, hogy az ügyfelek ügyintézési terhei csökkenjenek.

Ennek megfelelően ellenőrzött bejelentés szükséges a következő tevékenységek végzése esetén:

 • kereskedelmi működési engedély igénylése,
 • telepengedély igénylése,
 • zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély igénylése,
 • jegyző engedélyéhez kötött kutak, valamint az azokhoz tartozó víztisztító létesítmény kivitelezésének, létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának, megszüntetésének engedélyezése,
 • az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó következő ügyekre és kérelmekre:

 • az adóigazgatási eljárásra,
 • az anyakönyvi engedélyezésre,
 • a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásra,
 • óvodai felvételivel kapcsolatos ügyekre,
 • fakivágás engedélyezésére, valamint
 • a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

Eljárási szabályok:

Az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül – szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül – közölt értesítést követően gyakorolható, azaz az ügyfelek nem hatósági döntést, hanem értesítést kapnak.

Az értesítést elektronikus úton, vagy ha elektronikus úton erre nincsen mód, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentést az ügyfelek kizárólag elektronikus úton tehetik meg a következő kapcsolattartási formák valamelyikén:

 • ügyfélkapu,
 • elektronikus űrlap,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás,
 • e-mail.

Díjfizetés:

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalban a Korm. rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag az

ellenorzott.bejelentes@hajdusamson.hu

 

e-mail cím szolgál, mely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Ha jogszabály a kérelem kizárólag elektronikus űrlap formátumban történő benyújtását teszi lehetővé, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia, valamint ahhoz csatolni kell annak jogszabályban meghatározott mellékleteit.

Kivételt képeznek ez alól azok a dokumentumok, melyek beszerzése a veszélyhelyzet miatt az ügyfélre nézve aránytalan terhet róna.

A nem csatolt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozni kell és meg kell jelölni azokat a körülményeket is, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a következő linken érhető el:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000191.KOR

 

Hajdúsámson, 2020. május 17.

 

Danku József
                                                                                                        jegyző