hirdetmény

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a Hajdúsámson településen működő városi piac és vásár nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 11/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezéséről

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. XII. törvény alapján megerősített veszélyhelyzetben, a védelmi intézkedésekről 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazásra tekintettel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Hajdúsámson településen működő városi piac és vásár nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól a következőket rendeli el.

 

  1. §

Hatályát veszti a Hajdúsámson településen működő városi piac és vásár nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól szóló 11/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelet.

 

  1. §

(1) Ez a rendelet 2020. június 18. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. június 19. napján hatályát veszti.

 

 

Hajdúsámson, 2020. június 17.

 

                        Dr. Danku József
                                jegyző        

 

                        Antal Szabolcs
                        polgármester

 

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

 

Hajdúsámson, 2020. június 18.

 

                        Dr. Danku József
                                jegyző