hirdetmény

ELŐTERJESZTÉS

a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések
hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2020. évi munkaterv módosításáról

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint. A kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzettel kihirdetett egyes kormányrendeletek hatálya a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel megerősítésre, meghosszabbításra került.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

 

Jelenlegi helyzet, javaslat:

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, valamint a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a különleges jogrend 2020. július 18. napjával visszavonásra került, melyre tekintettel szükséges a helyi veszélyhelyzeti rendelkezésekről szóló 39/2020. (V. 4.) polgármesteri határozat, továbbá a 47/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezése, visszavonása.

A képviselő-testület előterjesztéseinek időbeli előkészítése biztosítása érdekében javasolt továbbá a 2020. évi munkaterv módosítása, felülvizsgálata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

 

65/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályvesztésére tekintettel, a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, valamint a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján – a különleges jogrend 2020. július 18. napi megszűnésével egyidejűleg – 2020. június 18. napjától visszavonja a 39/2020. (V. 4.) polgármesteri határozat, továbbá a 47/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat rendelkezéseit.

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi munkatervéről szóló 257/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozatának felülvizsgálata keretében – Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-ára tekintettel – elhatározza továbbá, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervében a 2020. június 25. napjára tervezett rendes képviselő-testületi ülés törlésre kerül, a szükséges döntések előkészítésére tekintettel az ülés megtartására rendkívüli képviselő-testületi ülés formájában fog 2020. június 30. napjáig sor kerülni.

A 2020. évi munkaterv további elemei, időpontjai és tervezett napirendjei változatlan formában hatályban maradnak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

 

Hajdúsámson, 2020. június 17.    

                                                                                               Antal Szabolcs
                                                                                                polgármester