Lakossági Tájékoztató
(elhalálozás esetén a kommunális adóval kapcsolatos bejelentési kötelezettségről)

 

Tisztelt Hajdúsámsoni Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos magyar adójogi jogszabályok alapján magánszemély kommunális adójának alanya az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén építmény-, valamint telek tulajdonjogával, továbbá nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adóalany csak magánszemély lehet. A kommunális adókötelezettség keletkezése szempontjából az év első napján fennálló állapot az irányadó, tehát elhalálozás esetén az elhalálozás évének utolsó napján szűnik meg az adófizetési kötelezettség.

Amennyiben az építmény vagy telek tulajdonosa, illetve a bérleti jog jogosultja elhalálozik, az elhunyt közeli hozzátartozóinak bejelentési kötelezettsége van az önkormányzat felé.

Amennyiben az elhunytnak kommunális adó tartozása áll fenn az elhalálozása pillanatában a helyi adóhatóság évente kétszer postázza az elhunyt hozzátartozója részére az elhunyt adótartozását tartalmazó egyenleg értesítőt (5 évig vagy amíg a hozzátartozók nem rendezik) a hozzátartozó egyenlegközlőjével egybe borítékolva.

Adóbevallást az adókötelezettség megszűnésével, illetve keletkezésével (változásával) kapcsolatban, tehát az elhalálozást követő 15 napon belül kell tenni. Az eljárás illetéke az adóigazgatási eljárásban az első fokú eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. Ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentum a hagyatékátadó végzés, továbbá a bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról elnevezésű nyomtatvány, mely megtalálható Hajdúsámson Város honlapján vagy papíralapon a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal adóirodájában.

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal