Aktuális Híreink

 

Veszélyhelyzet idején

 

A veszélyhelyzet fennállását a Kormány 2021.02.08-ától a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével megerősítette valamint a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.évi I. törvény hatályvesztéséig 2021. május 23-ig meghosszabbította.

A veszélyhelyzet újabb kihirdetésének, azaz 2020.11.03. napjától a veszélyhelyzet visszavonásáig minden igyekezetünkkel azon vagyunk, az ellátottjaink önálló életvitelének fenntartását minden rendelkezésre álló eszközünkkel, segítsük.

Különböző alternatív gondozási formákkal igyekszünk a településen élő lakosság számára szociális alapszolgáltatásokat nyújtani, úgymint telefonos kapcsolattartás, elektronikus módon való információnyújtás, tanácsadás, segítségnyújtás, szükség esetén családlátogatás, krízis elhárítás.

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Eljárásrend

Az ügyfelek csak halaszthatatlan okból keressék fel intézményünket előre egyeztetett időpontban a megfelelő járványügyi szabályok szigorú betartása mellett az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint!

A krízishelyzetek kezelése jelen helyzetben sem halasztható el, ezt a szolgálat munkatársainak biztosítania kell a megfelelő óvintézkedések betartása és védőfelszerelések viselése mellett!

Javasoljuk ügyfeleink számára, hogy a nem létfontosságú ügyekben, mérlegeljék az ügyeik kivitelezésével járó kockázatokat és annak megfelelően döntsenek!

 

Házi segítségnyújtás

 

 • Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy az ellátottjaink önálló életvitelének fenntartását minden rendelkezésre álló eszközünkkel, védő felszerelésben segítsük, azért, hogy a szolgáltatás tartalmában, módjában bekövetkezett változások, életet, testi épséget veszélyeztető helyzet ne teremtődjön.
 • Ha az igénybevevő igazoltan Covid -19 fertőzött vagy fennáll nála a vírus gyanúja, akkor a területileg illetékes népegészségügyi hatósággal együttműködésben haladéktalanul fel kell mérnünk, hogy az otthoni elkülönítésre és e mellett a házi segítségnyújtásra a feltételek ténylegesen és biztonságosan adottak-e.
 • Amennyiben sem a gondozó, sem a gondozott személynél nem merül fel COVID-19 fertőzöttség gyanúja, ha mindketten tünetmentesek, illetve tudomásuk szerint nem érintkeztek COVID-19 fertőzött vagy fertőzésre gyanús személlyel, úgy a gondozás során a közösségi távolságtartás alapelvének megfelelően, illetve védőfelszerelésben (gumikesztyű, szájmaszk) lehetőség szerint legalább 1,5  méter távolságot szükséges tartani.
 • Amennyiben a gondozó személy COVID-19 fertőzésre jellemző tüneteket észlel a gondozott személyen a házi segítségnyújtás során, akkor haladéktalanul értesítenie kell a munkáltatót a gondozott személy háziorvosának egyidejű tájékoztatása mellett. A háziorvosnak jelezni kell, hogy a gondozott házi segítségnyújtásban részesül.
 • Amennyiben a háziorvos megítélése alapján fennáll a COVID-19 fertőzés gyanúja a gondozottnál, a továbbiakban az általa jelzett lépéseket kell követni.
 • Amennyiben a gondozott személy tünetei súlyosak, egyéni kockázati tényezők állnak fenn (pl. idős kor, krónikus alapbetegség, immunkompromittált állapot) vagy az otthoni elkülönítés bármilyen okból nem megoldható, az OMSZ a területileg illetékes infektológiai osztályra vagy a COVID-19 beteg ellátására kijelölt intézménybe/osztályra szállítja a beteget, ahol az elkülönítése, az ellátása és a COVID-19 irányú mintavételezés megtörténik.

 

Szociális étkeztetés

 

 • Az étkezés biztosítása kizárólag kiszállítással történik.
 • Az étel kiszállítás nem jár jelentős fertőzési kockázattal, még karanténba került személynél is lehetséges megfelelő óvintézkedések betartásával.
 • A befizetések a korábban kiküldött értesítésben meghatározott időpontokban lehetséges továbbra is az erre kijelölt iroda ablakánál
 • Az intézmény udvarára való belépéskor és a befizetés ideje alatt kötelező a maszk viselés

 

Nappali ellátás

 

 • Idősek klubjának működése az intézmény épületében továbbra is fel van függesztve!
 • Az idősek megfelelő életvitelük fenntartása érdekében biztosítjuk a bevásárlást, gyógyszerkiváltást, csekkbefizetést.
 • Mentális támogatást, lelki támaszt telefonon nyújtunk!

 

 

Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás

Fokozott figyelmet fordítunk a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő

hátrányainak enyhítésére, az alapvető szükségletek kielégítését segítő

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz

való hozzájutást folyamatosan biztosítjuk a lakosság számára,továbbá közre működünk az étkeztetések biztosításban is.

A szállítás időtartama alatt orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező a szolgáltatást nyújtó és az igénybevevő számára is!

 

Támogató szolgálat

 

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást továbbra is biztosítjuk.

A köznevelési rendszer részleges digitális átállása miatt a szállító szolgáltatásban felszabaduló kapacitásokat az intézmény és az önkormányzat további feladat ellátására fordítjuk.

A személyi segítő szolgáltatás nyújtása során a házi segítségnyújtásnál felsoroltak az irányadók.

A szállítás időtartama alatt orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező a szolgáltatást nyújtó és az igénybevevő számára is!

 

 

Elrhetőségeink:                  0652/201-343

0652/ 201-346

0630- 884-5799

 

E-mail:                               csszolgalatsamson@gmail.com

 

A telefonos kapcsolattartás az alábbiak szerint valósul meg:

 

 

Hétfő:                   8-16 óráig

Kedd:                  8-16 óráig

Szerda:                8-16 óráig

Csütörtök:          8-16 óráig

Péntek:               8-12 óráig

 

Információs vonalak:                       06 80 277 455

06 80 277 456

koronavirus@bm.gov.hu

 

Kívánunk kitartást, hitet, jó egészséget mindenkinek!