Folytatjuk szociális földprogramunkat!

Szociális földprogram

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként a szociális földprogramot folytatja.  A szociális földprogram célja a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíteni, életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni. Ennek megfelelően a jogosultaknak az önkormányzat dughagymát és vetőburgonyát biztosít.

Szociális földprogramban az a személy vehet részt:

  • akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Hajdúsámsonban és legalább 100 m2-es (konyha) kerti növénytermesztésre alkalmas területtel rendelkezik
  • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban vagy
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
  • olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségügyi állapota a programban való részvételét lehetővé teszi vagy
  • azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 360%-át.

A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.

A szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, megállapodás megkötésével vállalhatják a részvételt.

A szociális földprogramban való részvételi szándékot tárgyév február 15. napjától, tárgyév március 15. napjáig a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani. A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal a kérelmeket környezettanulmány elvégzését követően véleményével együtt elbírálás céljából továbbítja a polgármesternek.

A programban résztvevőkkel a megállapodás 2024. év végéig terjedő határozott időtartamra jön létre.

A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha

 – a kérelmező nem felel meg a feltételeknek,

 – a szociális földprogram végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi fedezet már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.

A szociális földprogram keretében megtermelt növények teljes egészében a szociális földprogramban résztvevőt illetik meg, melyet köteles saját szükségletei kielégítésére fordítani.

 A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem ruházható.

A szociális földprogramban résztvevő köteles:

 – az udvarában a részére átadott növények termesztéséről jó gazda módjára gondoskodni,

 – a munkavégzés során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat által kijelölt személlyel együttműködni,

 – a programban szerzett tapasztalatait saját, továbbá családja megélhetésének javítása érdekében a jövőben is hasznosítani.

További információ: www.hajdusamson.hu oldalon, kérelem letölthető a honlapon, kérhető a Szociális és Gyámügyi Osztályon!

Kérelem letöltése: Kérelem földprogram (DOCX)