LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOKRÓL

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt időszak száraz meleg tavaszi időjárása és a tavaszi kertrendezési, mezőgazdasági munkálatok megnövelték a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázatát.  Az elmúlt hetekben már számos szabadtéri tűzesettel kellett megbirkózni a tűzoltóknak és jelentős anyagi károk keletkeztek a tűzesetek nyomán.

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét az alábbi szabályokra:

  1. Tűzgyújtási tilalom betartása:

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (azaz tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

  1. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai:

A hatóság által megállapított fokozott tűzveszély a belterületi szabadtéri tűzhasználat esetén is fennáll. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell a lakosságnak érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos az avar és kerti hulladék égetése. Ha ilyen cselekmény mégis megtörténik, a vonatkozó szabályozás alapján tűzvédelmi bírság kerül kiszabásra, mely összege 10.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjed.

Hajdúsámson Város rendelkezik ilyen tárgyú rendelettel, mely szerint a kerti hulladék égetése az alábbi feltételek szerint engedélyezett:

  1. Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás szabályai:

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a következők:

  • nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
  • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról;
  • az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.

Erdő kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon azonban tilos a tűzgyújtás tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) időszakában. Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás során keletkező tűzeset, mely anyagi károkat, vagy személyi sérülést okoz, szintén szankcionálással jár, amennyiben megállapítható a szándékosság, vagy gondatlanság tényállása.

  1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásai:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szabályozza a különböző tűzveszélyes tevékenységet. Az OTSZ legutóbbi módosításában, a 226. § szerint az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz – Cím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.) a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét. (pl.: csatornafüstölés, gyümölcsfák elfagyás elleni védelme). A bejelentés formája nincs előírva, de indokolt olyan értesítési módot választani, aminek nyoma van, az esetleges későbbi félreértések megelőzése érdekében.

Kérem a Tisztelt Lakosságot otthonaink, javaink a szomszédságunkban élők biztonsága érdekében a fenti előírások betartására.

Együttműködésüket, felelősséget érző állampolgári magatartásukat ezúton is köszönöm!

Hajdúsámson, 2024. március 21.

 

Antal Szabolcs
polgármester