KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK – 2022. ÉV

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK – 2021. ÉV

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK – 2020. ÉV

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK – 2019. ÉV

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK – 2018. ÉV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény alapító okirata módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés az I. sz fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2018-2023. évekre vonatkozó Továbbképzési Programjának jóváhagyására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a Településrendezési Terv Szerkezeti Tervének IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. által kezdeményezett módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a település Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. által kezdeményezett módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a településrendezési terv egyes meghatározott területére (0444/34-35-36-37, 0444/26-27, 0444/5-6-7, és 0444/16 hrsz-ú ingatlanokra) vonatkozó módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a Debreceni Rendőrkapitányság Hajdúsámson közbiztonságának 2017. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolójához
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására szóló pályázat benyújtása tárgyában (Pályázat kódja: KAB-KEF-18-A/B)
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a.” Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén fennálló fogyasztói kintlévőségének megvásárlásával kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés a 2018. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázattal kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2017. évi támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2018. évi támogatások megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés megkötése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában integráltan oktatott, sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 5. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás időpontjának meghatározására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjai megválasztására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 7. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés „Digitális Jólét Program Pontok Fejlesztése” c. pályázat benyújtása tárgyában a Martinkai Közösségi Házra vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés Kissné Szabó Tünde kártérítési igényével kapcsolatos peren kívüli egyezség létrejöttének tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint a Hajdúsámson 128-as erdőtag tulajdonosa és erdőgazdálkodója legeltetéshez való hozzájárulásának tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában álló 1454 hrsz. alatt felvett, a valóságban a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 4. szám alatti ingatlanra kötött haszonkölcsön szerződés felmondása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 Hajdúsámson szociális alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó parkolók kialakításához szükséges útépítési munkálatok elvégzése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés a településrendezési terv IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. által kezdeményezett módosítása környezeti vizsgálatának szükségességéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola átalakításához tulajdonosi hozzájárulás tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi munkatervének elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójához
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15 jelű Zöld város kialakítása, „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban”, valamint a TOP-1.1.3-15 jelű Helyi gazdaságfejlesztés „Helyi gazdaságfejlesztés fellendítése Hajdúsámsonban” elnevezésű projektek lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárások indítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelete elfogadásáról.
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 3. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2018. évi szabadságolási terve tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény tárgyában
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 5. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 22/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a Petrikovits Lajos és Darabos János 0444/34-35-36-37, 0444/26-27, 0444/5-6-7, és 0444/16 hrsz-ú területeket érintő Településrendezési Terv módosítási kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetségének „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című felhívásával kapcsolatos állásfoglalás kiadására.
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK – 2017. ÉV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson Város településképi arculati kézikönyvének elfogadásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a Toldi utca Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15 jelű Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, „Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 jelű Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Hajdúsámson-Sámsonkert – Egészségház alapítása” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés fedezet biztosítása traktor beszerzése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi munkatervének elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 5. Előterjesztés a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 6. Előterjesztés az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. Településrendezési Terv módosítási kérelméről szóló 301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére átadott pénzeszköz növelésének tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés utak karbantartása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás módosításra kerülő Társulási Megállapodásának elfogadása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 4. Előterjesztés az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 8/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 5. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés „Digitális Jólét Program Pontok Fejlesztése” c. pályázat benyújtása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény dokumentumok állománygyarapítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a rehabilitációs hozzájárulás terhére foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és a Fogathajtó versenyt szervező Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott beszámoló elfogadása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 13. Előterjesztés a Mentési Pont áramellátása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés az ISPA perben felmerülő perköltség tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés a településrendezési terv Szerkezeti Tervének 2017. évi 1. sz. és 2. sz. módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 18. Előterjesztés a település Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2017. évi 1. sz. és 2. sz. módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére átadott pénzeszköz csökkentésének tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a Bartók Béla és Toldi utcák útépítésére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése, a Toldi utca Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása és a közbeszerzési terv módosítása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló betontörmelék összezúzása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés Nagy János 0393/1, 0395 hrsz-ú legelőkre vonatkozó haszonbérleti szerződésének módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a Szűcs utca 1. szám előtti, közterületen elhelyezkedő közkút kihelyezése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet elfogadásáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 7. Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépés tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére TAO pályázat önrészéhez nyújtott támogatás elszámolása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatai között átcsoportosítás ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0185 számú projekt keretében beszerzett eszközök vagyonkezelési szerződés alapján történő átadása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírásának kezdeményezése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés fiókgyógyszertár létesítése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2016/2017. nevelési évről készült szakmai beszámolója elfogadásához
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságával együttműködési megállapodás megkötése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a szemészeti szakrendelő berendezése ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés az Aqua-Plastech Kft. kérelme tárgyában az I. Kárpát-medencei, tudatos táplálkozás fesztivál és vásár megrendezésével kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a temető üzemeltető 2016. évi beszámolójának elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a településrendezési terv 2017. évi 1. sz. módosításának „C” területre vonatkozó módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a településrendezési terv 2017. évi 1. sz. módosításának „B” területre vonatkozó módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a településrendezési terv 2017. évi 1. sz. módosításának „A” területre vonatkozó módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a településrendezési terv 2017. évi 1. sz. módosításának „D” területre vonatkozó módosításának államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés a Petrikovits Lajos és Darabos János 0444/36-35-34, 0444/27 és  0284/1 hrsz-ú területeket érintő  Településrendezési terv módosítási kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson városközpont beépítését szolgáló, az 1456/1 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, a valóságban 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 5-9. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a temető üzemeltető 2016. évi beszámolójának elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés az Iskolánkért Alapítvány kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírásának kezdeményezése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés fiókgyógyszertár létesítése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánítása tárgyában
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok művelési ágának megváltoztatására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés az Eszterlánc Óvodában fúrt kút létesítése ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a buszmegállók kialakítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a közvilágítási hálózatfejlesztésre vonatkozó 226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat módosítása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés együttműködés Hajdú-Bihar megye hulladékgazdálkodási integrációs folyamatában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a Városok-Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesületéhez történő csatlakozás tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnöki tisztségének lemondása és új elnök megválasztása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés az ASP rendszerhez történő csatlakozás érdekében szükséges, pályázat által nem támogatott hálózatfejlesztés megvalósításához fedezet biztosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés az EFOP-1.2.9-17 kódszámú „Nők a családban és munkahelyen” című felhívásra benyújtandó pályázat tárgyában hozott 149/2017. (VI. 16.) öh. számú határozat módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés a Hajdúsámson, Domb utca 71 hrsz-ú ingatlan felajánlása megvételre tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés Az Európai Mobilitási Héthez 2017. évben történő csatlakozás és egyedi támogatás igénylése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a 2017. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny megvalósítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” megrendezésével kapcsolatos kérelem tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a 2017. évi „Kistérségi Startmunka” programok megvalósításához fedezet biztosítására vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a Martinkai Részönkormányzat által a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához kért fedezet biztosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés TOP pályázatok ügyében hozott határozatok módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan ingatlanvásárlás tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a 2017. évi Közbeszerzési Terv módosításáról, valamint Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a Debreceni Rendőrkapitányság Hajdúsámson közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolója benyújtásához
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázathoz nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 7. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés Némethi János kérelme tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a Petőfi u. 2. szám alatti ingatlanon csőtörés következtében történt leázás kijavíttatása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2016. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés Szociális Szövetkezet részére haszonkölcsön szerződés megkötésére és annak keretében történő eszköz átadásra vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson Városközpont beépítését szolgáló, az 1456/1 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, a valóságban 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 5-9. szám alatti ingatlan értékesítésére irányuló pályázat kiírásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 4. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épület átalakításához tulajdonosi hozzájárulás tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelete módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázattal kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson Város településképi rendeletének és arculati kézikönyvének megalkotásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés Hajdúsámson Város településfejlesztésével és település rendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 3.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata és módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés Szociális Szövetkezet részére Haszonkölcsön szerződés megkötésére és annak keretében történő eszköz átadásra vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 22/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 7. Előterjesztés a közterület használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 8. Előterjesztés a 746/13 hrsz-ú út elnevezésére
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal „A” épület irodáinak további felújítása, karbantartása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés közvilágítási lámpatestek felszereléséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítás tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés Hajdúsámson Város Drogellenes Stratégiájának elfogadása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés az EFOP-1.5.3.-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című pályázat benyújtása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi munkatervének jóváhagyására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) pályázata tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés a Tisza-Filoxis Kft-vel kötött helyiség használati megállapodás módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés a Sámsonkerti és a Martinkai Részönkormányzat közösségépítő programjainak megvalósításához fedezet biztosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 18. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 19. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 20. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben óvodatej programban való részvétel tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2016. évi támogatás elszámolásának jóváhagyására és a 2017. évi támogatások megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés megkötése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás időpontjának meghatározására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet szakmai beszámolója elfogadásához
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 10. Előterjesztés Hajdúsámson Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyása tárgyában (Az ITS bemutatására projektoros kivetítés segítségével kerül sor).
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a településrendezési terv egyes meghatározott területekre vonatkozó módosításának „1” jelű, a piacot érintő államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés Hajdúsámson Város Településszerkezeti Tervének egyes meghatározott területekre vonatkozó, 2016. évi 2. sz. módosításának jóváhagyására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés telekalakítási eljárások ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés a Tóth Tamás Településrendezési tervmódosítási kérelme ügyében hozott 274/2016. (XI. 24.) öh. sz. határozat módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés a HIT Gyülekezete ingatlanfejlesztéséhez kapcsolódó, 2050-2057 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosítása államigazgatási egyeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés Szociális Szövetkezet alapítására vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 18. Előterjesztés áramszolgáltató váltása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 2. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat megismételt kiírása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 4. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2017. évi szabadságolási terve tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
  Előterjesztő:Dr. Danku József jegyző
 8. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 9. Előterjesztés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 elnevezésű pályázattal kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás módosításának kiadása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK – 2016. ÉV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés közfoglalkoztatott dolgozók részére melegedő biztosítása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés Csíkszentdomokos testvérváros önkormányzatának támogatása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázattal kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a hajdúsámsoni 040/2 hrsz-ú, Szilágyi Imre tulajdonában álló ingatlanon bérelt 60 m2 nagyságú raktár helyiség bérleti szerződés meghosszabbítása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi munkatervének elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 3.) önkormányzati rendeletének és a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Településrendezési terv módosítási kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. Településrendezési Terv módosítási kérelmei ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a GEOPAJZS Építőipari Kft. IV. számú homokbánya ügyében benyújtott kérelme tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a közvilágítási üzemeltetési szerződés felmondása és új szerződés kötése ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal „A” épület 1. számú irodájának felújítása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés martinkai buszforduló építése ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés a Belügyminisztérium „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” címmel kiírt felhívására pályázat benyújtása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés Csire Zoltánné Hajdúsámson, Liget tanya 8. sz. alatti lakos részére önkormányzati lakás bérbeadása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés Varga Rita Hajdúsámson, Haladás u. 5. sz. alatti lakos részére önkormányzati lakás bérbeadása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés Horváth Ferencné Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. sz. alatti lakos részére önkormányzati szükséglakás bérbeadása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés Kovács Józsefné Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. sz. alatti lakos részére önkormányzati szükséglakás bérbeadása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 18. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda kérelme a rehabilitációs hozzájárulás terhére foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek és pedagógiai asszisztensek foglalkoztatásának ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 19. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény kérelmei tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 20. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 21. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 22. Előterjesztés a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezetének nyújtott támogatás elszámolása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés Tóth Tamás Településrendezési terv módosítási kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyeleten közreműködők 2017. évi megbízási díjának megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyeleten az év végi ünnepnapokon közreműködők megbízási díjának megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a 2016. évi „Kistérségi Startmunka” programok megvalósításához fedezet biztosítására vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet” Gyülekezete támogatási kérelme tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a Jánostava dülő 5. sz. alatti ingatlan körbekerítése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés az önkormányzat középtávú ellenőrzési tervének, stratégiai tervének és a 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 11. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési irányelveinek megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés az általános iskolai körzethatár megállapításához önkormányzati véleményalkotás tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a településrendezési terv egyes meghatározott területekre vonatkozó módosításának államigazgatási egeztetéséről, valamint a módosítás környezeti vizsgálatának szükségességéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1. napján megtartandó közgyűlésén kitűzött napirendek kapcsán mellékelt határozati javaslatokról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évközi kimutatásának elfogadása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a 4. számú felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó feladat ellátási helyet új ingatlanba történő elhelyezéséről, a feladat-ellátási szerződésének módosításáról és a bérleti szerződés megkötéséről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a Csokonai, valamint Munkácsy utcák kereszteződésében lévő villanyoszlop áthelyezésére vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatti Mentési Ponthoz tartozó gépjárművek védelme tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a 2016. október 2. napi népszavazás megvalósításához szükséges költségvetés jóváhagyására vonatkozóan
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 5. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (11. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 7. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól és a közterületek tisztán tartásáról szóló 5/2014. (Ill. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 8. Előterjesztés az Eszterlánc óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatójára vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázat megismételt kiírása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés az „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat keretében megvalósítandó aszfaltozott útfelújítás és járdafelújítás tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 2. Előterjesztés a 2016. évi „Kistérségi Startmunka” programok megvalósításához kapcsolódó gépek, eszközök beszerzésére vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés közvilágítási hálózat fejlesztés és lámpatest felszerelése ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a sportöltöző biztonságának fenntartása érdekében biztonsági kamerák felszereléséről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés szponzori szerződés kötése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére TAO előminősítéses pályázathoz nyújtott támogatás elszámolása
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszán közvilágítási berendezések tulajdonba vétele ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2015/2016. nevelési évről készült szakmai beszámolója elfogadásához
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség Alapszabályának elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a Hajdúsámson Fejlődéséért közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 27/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2004. (VI. 3.) többször módosított rendeletének és a településképi véleményezési eljárásról szóló 4/2016. (1. 28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés felhatalmazás a Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület-és Településfejlesztési Társulás Tanácsülésében történő képviseletre
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés az Ág utca terveztetésére vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (11. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság 2016. évi 1. félévi tevékenységéről
  Előterjesztő: Urbánszki Károlyné bizottság elnöke

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi végrehajtásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a Csokonai utca útburkolatának szélesítése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épület felújítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a temető üzemeltető 2015. évi beszámolójának elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a Hajdúsámsoni-3 csatorna ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a Gere Miklós 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos rendezési terv módosítási kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Településrendezési Terv módosítására vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások indítása, valamint közbeszerzési terv módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázattal kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 jelű önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés Bartók Béla, valamint Toldi utcák terveztetéséről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés mezőgazdasági programelemhez kapcsolódó tervezések megindítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a piac üzemeltetése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés gépjármű vásárlás tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegzésről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 18. Előterjesztés a 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja költségvetésének tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 19. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 20. Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának közleménye a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 21. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 22. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartó által történő meghatározásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 23. Előterjesztés a díszpolgári cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 30/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 24. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a Debreceni Rendőrkapitányság Hajdúsámson város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójára vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2015. évi támogatása elszámolásának jóváhagyására és a 2016. évi támogatások megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a 2016. évi közfoglalkoztatási programok önereje tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben óvodatej programban való részvétel tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a Településrendezési terv módosításának ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 10. Előterjesztés Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 11. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a 2016. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI. 29.) ÖR. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 3. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 4. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda óvodavezetői megbízására történő pályázat kiírására vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó továbbképzési programjának jóváhagyása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat benyújtása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a Martinkai Részönkormányzat tagjának megválasztása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Sámsonkerti és a Martinkai Részönkormányzat közösségépítő programjainak szervezéséhez, kisebb fejlesztések megvalósításához fedezet biztosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a Hajdúsámson, Hunyadi utca, valamint a Hársfa utcai Egészségház ingatlana közötti utcaszakasz nyitására vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti Egészségügyi Központ épületére történő szúnyogháló felszerelésről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatti gyógyászati segédeszköz üzlethez tartozó WC helyiség kialakításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a Radnóti utca csapadékvíz elvezetése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés a Hajdúsámson 2408/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Fenntarthatósági Tervének elfogadása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés Hajdúsámson városközpont beépítését szolgáló, az 1456/1 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 5392 m2 területű, a valóságban Hajdúsámson, Kossuth u. 5-9. szám alatti ingatlan értékesítésére irányuló pályázat kiírásáról.
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2015. évi támogatása elszámolásának jóváhagyására és a 2016. évi támogatások megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés kötése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2016. évi munkatervének elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Gere Miklós 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos rendezési terv módosítási kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a HIT Gyülekezete rendezési terv módosítási kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokra (TOP) történő pályázatok benyújtásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés mentési pont létrehozásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés Hajdúsámson Város Bűnmegelőzési Tanácsa létrehozásának tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2001. (IX. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotására a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 15. Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére TAO előminősítés pályázathoz nyújtott támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34. szám alatti Foglalkoztatási Központ fejlesztése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 18. Előterjesztés a 2016. évi közfoglalkoztatási programok önereje tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 19. Előterjesztés Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól szóló 13/2011. (V. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés az 1. sz. fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének megszüntetésére és új feladat-ellátási szerződés megkötésére
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés Hajdúsámson, Kiss u. 12. sz. alatti ingatlan megvásárlása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi eseménynaptára tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös alapítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 12. Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK – 2015. ÉV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés közvilágítás üzemeltetési szerződés tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól és a közterületek tisztán tartásáról szóló 5/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításához
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 3. Előterjesztés a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 4. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a Védőnői Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hajdúsámson kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés általános iskolai körzethatár megállapítására vonatkozó véleményalkotáshoz
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi munkatervének elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Romákért Egyesület kérelme tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés az 1. sz. fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyeleten az év végi ünnepnapokon közreműködők megbízási díjának megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 5. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési irányelveinek megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés Eszterlánc Óvodában rehabilitációs hozzájárulás terhére foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek és pedagógiai asszisztensek foglalkoztatásának ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés bankszámlaszerződés meghosszabbítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a képviselő-testület hajdúsámsoni 040/2 hrsz-ú ingatlanon 60 m2 alapterületű raktár bérléséről szóló 224/2015. (X. 8.) öh. sz. határozatának módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a 70. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a 0103/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztési programjának ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés közvilágítási lámpatestek felszereltetésére többlet fedezet biztosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság Fejlesztési Rendszerében kiadott pályázati felhívása
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 17/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelet módosításához
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 17. Előterjesztés közterületek elnevezésére
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 18. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 19. Előterjesztés a közvilágítás üzemeltetési szerződés tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 20. Előterjesztés a hajdúsámsoni 7267 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan megszerzése ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 21. Előterjesztés a Hajdúsámsoni-3 csatorna önkormányzati kezelésbe történő átvételéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 22. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításához
  Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
 23. Előterjesztés általános iskolai körzethatár megállapítására vonatkozó véleményalkotáshoz
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 24. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés az 1. sz. fogorvosi körzet praxisjogával kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda technikai dolgozóinak béren kívüli juttatása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatójához
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előterjesztő: Dr. Barnucz Szilvia aljegyző
 7. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 26/2013. (X. 10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előterjesztő: Dr. Barnucz Szilvia aljegyző
 8. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) rendelet módosításához
  Előterjesztő: Dr. Barnucz Szilvia aljegyző
 9. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról
  Előterjesztő: Dr. Barnucz Szilvia aljegyző
 10. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet részére adományozott defibrillátor ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a temető üzemeltető 2014. évi fejlesztésének, üzemeltetéssel kapcsolatos beszámolójának elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés Hajdúsámson Város településfejlesztési koncepciójának aktualizálásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés Szilágyi Imre tulajdonában lévő Hajdúsámson 040/2 hrsz-ú ingatlanon található raktár bérlése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés Debrecen, Sámsonkerti út szilárd burkolattal történő ellátása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés az MNV Zrt.-nél a 0103/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a temető üzemeltető 2014. évi fejlesztésének, üzemeltetéssel kapcsolatos beszámolójának elfogadására, valamint a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés a Turmix Bt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításával, és a 2014-2015. évi ürítési díjak elszámolásával kapcsolatban
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a „Martinkai Lakosokért” Egyesület kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés szponzori szerződések újratárgyalása, illetve új szerződéskötés kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a 2015. évi fejlesztési tervekre költségvetési előirányzat biztosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés az épített örökség helyi védelméről szóló 9/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés Hajdúsámson Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és Településfejlesztési Koncepciójának elkészítése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanok elfogadása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményeiben történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés az óvoda beruházáshoz kapcsolódó rendezési terv módosításának jóváhagyása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a Szabadság téren lévő park kialakítására többlet fedezet biztosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Hajdúsámson Város 2014. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolója benyújtásához
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés alapító okirat módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés az L-TRADE Kft. által kezdeményezett településrendezési terv módosításának jóváhagyására
  – TÉRKÉP
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés Sámsonkert egyes utcáiban közvilágítási lámpatestek felszereltetése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés fűtéskorszerűsítés ügyében megkötött szerződés teljesítési határidejének módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évi ciklusra vonatkozó Gazdasági Programjára
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés „Foglalkoztatási Központ” kialakítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0449/2 hrsz-ú „kivett szennyvíztelep, legelő” művelési ágú ingatlan használatba adása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés a Sámsonkerti és Martinkai Részönkormányzat közösségépítő programjainak szervezéséhez fedezet biztosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére pályázat benyújtása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére pályázat benyújtása tárgyában (tanyagondnoki szolgáltatáshoz)
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2014. évi támogatása elszámolásának jóváhagyására és a 2015. évi támogatások megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés megkötése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a temető üzemeltetőjének 2014. évi fejlesztésének elfogadására, valamint a köztemetőről és temetkezés rendjéről szóló 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés közterületek elnevezésére
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés Nagy János 0393/1, 0395 hrsz-ú legelőkre vonatkozó haszonbérleti szerződésének módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. részvényének visszavásárlásáról és új részvény vásárlásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Hajdúsámson, Kiss u. 10. és Petőfi u. 2. sz. alatti ingatlanok megvásárlása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a 2015/2016. évi óvodai beíratás időpontjáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb   konyhakertjei programban történő részvételi szándék kinyilvánítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a „TeSzedd” akcióban történő részvételi szándék kinyilvánítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata és Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatal átfogó ellenőrzéséről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson Város ivóvíz ellátó rendszerének üzemeltetése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés Kincstár Megtakarítási Program polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a Városfejlesztési és Műszaki Iroda 2015. évi fejlesztési javaslatairól
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásának szabályairól szóló rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a mezei őrszolgálat létrehozása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző
 9. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2014. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2015. évi munkatervének elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a Sámsoni Hírlappal kapcsolatos szerződések tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása tárgyában hozott 230/2014. (XI. 05.) öh. sz. határozat módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a köztéri emlékművek elhelyezése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés Hajdúsámson Város hatályos településrendezési tervének a Hajdúsámson-Mikótelek 0248/3 helyrajzi számú telkeket és környezetét érintő módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés Csire Zoltánné Hajdúsámson, Liget tanya 8. sz. alatti lakos részére önkormányzati lakás bérbeadása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés Horváth Ferencné Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. sz. alatti lakos részére önkormányzati szükséglakás bérbeadása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 18. Előterjesztés Kovács Józsefné Hajdúsámson, Melegoldal tanya 57. sz. alatti lakos részére önkormányzati szükséglakás bérbeadása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 19. Előterjesztés Varga Rita Hajdúsámson , Haladás u. 5. sz. alatti lakos részére önkormányzati lakás bérbeadása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 20. Előterjesztés a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány felkérésére jótékonysági koncert szervezésére
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 21. Előterjesztés Martinkai és Sámsonkerti Részönkormányzat létrehozására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirenden kívül:

JEGYZŐKÖNYV

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ANYAGOK – 2014. ÉV

M E G H Í V Ó
Napirend előtt:

Napirend:

 1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés Hajdúsámson város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének összeállításához szükséges irányelvek meghatározására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés a Hajdú R+J Kft. által kezdeményezett településrendezési terv módosításának jóváhagyására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés tulajdonosi jogok gyakorlásának polgármesterre történő átruházása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérelme tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Hajdúsámson, Kiss utca 12. sz. alatti ingatlan megvásárlása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés a Hajdúsámson, Petőfi utca 2. sz. alatti, 584/9/A/4 hrsz-ú ingatlan vásárlása ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a Légimentő bázis létesítésével kapcsolatos Megállapodás módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés általános iskolai körzethatárra vonatkozó véleményalkotásról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 13. Előterjesztés karácsonyi rendezvénysorozatra érkezett támogatások felhasználásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés „Martinkai Lakosokért” Egyesület Török utcai iskolaépülettel kapcsolatos kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés Települési értéktár létrehozása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

HATÁROZATOK: [266-281.]

Megalkotott rendeletek: 23 – 27/2014.(XII.18.)

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő feladatokról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet elfogadására
  Előterjesztő: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző
 5. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 26/2013. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában
  Előterjesztő: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző
 7. Előterjesztés bankszámla szerződés meghosszabbítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 8. Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ hajdúsámsoni intézményeiben közfoglalkoztatás önerejének biztosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés Hamza Gábor polgármesteri juttatása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyeleten az év végi ünnepnapokon közreműködők megbízási díjának megállapítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 11. Előterjesztés Eszterlánc Óvoda kérelme a rehabilitációs hozzájárulás terhére foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 12. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
  Előterjesztő: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző
 13. Előterjesztés a „Martinkai Lakosokért” Egyesület Török utcai iskolaépülettel kapcsolatos kérelme ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 14. Előterjesztés a Hajdúsámson 117/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése ügyében
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 15. Előterjesztés tulajdonosi jogok gyakorlásának polgármesterre történő átruházása tárgyában hozott 231/2014. (XI. 05.), 232/2014. (XI. 05.) öh. sz. határozatok módosítás miatt történő visszavonásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 16. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába két fő delegálásáról
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 17. Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirend előtt:
Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről 

HATÁROZATOK: [237-263.]

Megalkotott rendeletek: –

JEGYZŐKÖNYV

MEGHÍVÓ

Napirend:

 1. Előterjesztés a Hajdúsámson, Szűcs utca és a 471. sz. út közötti területen megépült víziközmű vagyon tulajdonjogának térítésmentes átadás-átvétele
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 2. Előterjesztés szakértők felkérése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 4. Előterjesztés bizottságok megválasztására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 5. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 6. Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának polgármesterre történő átruházása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 7. Előterjesztés a JVG-208 forgalmi rendszámú gépkocsi személyes használatba adásáról
  Előterjesztő: Bagolyné Szűcs Mariann jegyző
 8. Előterjesztés a LEADER pályázat keretében megvalósuló Sámsonkerti sportpálya létesítéséhez pályázati támogatás megelőlegezésének biztosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 9. Előterjesztés Hajdúsámson Város hatályos településrendezési tervének a 2903-2950 helyrajzi számú ingatlanokat és környezetüket érintő 2014. évi módosítása tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
 10. Előterjesztés a hajdúsámsoni szennyvíz elvezető rendszer vagyonértékelésének elkészítése tárgyában
  Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

HATÁROZATOK: [221-236.]

Megalkotott rendeletek: 19-20/2014.(XI.05.)

JEGYZŐKÖNYV