A Bizottság feladata:

  1. dönt: a képviselő-testület által a bizottságra ruházott hatáskörökben
  2. véleményezi: a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
  3. az éves költségvetési rendelet elfogadására, módosítására vonatkozó előterjesztéseket,
  4. a helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására, módosítására irányuló rendelet-tervezetet,
  5. az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére irányuló előterjesztést,
  6. az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, átszervezési koncepciókat, tervezeteket
  7. állami és EU- támogatások igénylésével kapcsolatos előterjesztéseket,
  8. az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzügyi helyzetét,
  9. az önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai és éves tervét,
  10. az árak, díjak megállapítására vonatkozó előterjesztéseket,
  11. az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának első félévi, valamint a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan a költségvetés háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót és a zárszámadási rendelet-tervezetet,
  12. a könyvvizsgáló kiválasztására beérkező pályázatokat,
  13. az önkormányzati költségvetési koncepció tervezetének egészét,
  14. az Állami Számvevőszék által az önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzés lezárásaként összeállított ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások végrehajtására készített intézkedési tervet
  15. az önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi kihatásait,
  16. általános és céltartalék felhasználásáról szóló előterjesztéseket