Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

Köszöntő

Hajdúsámsonban a kulturális intézmények – a könyvtár, a közművelődés és a muzeális tevékenység – összevontan működnek. Ennek köszönhetően itt egy helyen megtalál mindent, ami a város múltjával vagy jelenével kapcsolatos. Közel húszezres könyvtári állománnyal, helytörténeti gyűjteménnyel, ingyenes Internet szolgáltatást biztosító DJP Ponttal, állandó és időszaki kiállításokkal, rendezvényszervezéssel állunk a lakosság és az érdeklődők rendelkezésére.

Térjen be hozzánk- virtuálisan vagy személyesen – szeretettel várjuk!

Tarné Hajdú Judit
igazgató

Elérhetőségek:

Nyitva tartás

Az intézmény aktuális nyitva tartásáról kérjük érdeklődjenek telefonon!

Munkatársak:  A kiállítások előzetes bejelentkezésre más időpontban is látogathatóak.

 • Tarné Hajdu Judit igazgató
 • Plés Mihályné (Judit) könyvtáros
 • Dobosné Hajdu Anikó közművelődési munkatárs
 • Vasné Kaponyás Ágnes könyvtáros
 • Vincze Tamás közművelődési munkatárs
 • Tarné Ruzicska Tünde kisegítő alkalmazott

Történet:

A régi művelődési ház (2007-ben lebontásra került) építésének ideje az 1880-as évek közepére tehető, mely ház eredetileg egy földbirtokos család lakóházaként épült. Volt pártház, mozi funkciója az 50-es évek elejéig. Az első átépítés után, mint Művelődési Otthont létesítette a Községi Tanács 1952-ben.

A Községi Könyvtár 1959-től az épület utca felőli kis helyiségében, majd a Községi Tanács épületében, annak emeleti nagytermében nyert elhelyezést a rendszerváltásig.

A 10/1986. /V.22./ sz. határozat a Könyvtárat és a Művelődési Házat összevonta és létrehozta integrált intézményét a Művelődési Ház és Könyvtárat.

1995-ben a volt községi pártházba költözött a könyvtár. 1998. április 30-án a Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 53/1998. /IV.30./ öh sz. határozata alapján a könyvtári tevékenységet áthelyezte a Szabadság tér 1. sz. alatti Művelődési Házba. E határozatban hozzájárult a Művelődési Ház helyiségeinek felújításához, hogy az alkalmas legyen a községi könyvtár elhelyezésére is. Az épület felújítása és korszerűsítése után egy épületben folyt az alapító okiratban megfogalmazott közművelődési, könyvtári tevékenység.

2003. márciusában az épületet statikai vélemény alapján életveszélyesnek nyilvánították és később le is bontották (helyén épült meg az új posta).

Így alakult ki az intézmény jelenlegi összetett tevékenysége. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény elnevezés 2020. január 1-től jogszabályi változások miatt Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhelyre változott.

Részlegeink: KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉS, MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

KÖNYVTÁR

Könyvtári állomány/gyűjtemény: gyermek, ifjúsági, szép- és szakirodalom, helyismeret, kézikönyvek, folyóiratok, hangoskönyvek, audio-vizuális dokumentumok

Szolgáltatásaink:

 • Könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok) kölcsönzése.
 • Kézi könyvek, segédkönyvek helyben használata.
 • Biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését könyvtárközi kölcsönzéssel (ODR szolgáltatás).
 • Könyvtári órák tartása tanulócsoportoknak.
 • Helyismereti-helytörténeti dokumentumok gyűjtése.
 • Igény szerint számítógépes képzések kezdő és haladó szinteken.
 • Könyvtári alapszolgáltatások (áfa mentes tev.)
 • Beiratkozásási díj egy naptári évre (bruttó ár):
  • Felnőtteknek: 1000.- Ft
  • Kedvezményezettek (50 %):
   • 16 éven felüli diákoknak: 500.- Ft
   • Nyugdíjasoknak: 500.- Ft
   • Munkanélkülieknek: 500.- Ft
   • Köznevelési és önkormányzati intézmények dolgozói: 500.- Ft
  • Díjmentesség illeti meg:
   • 16 éven aluliakat
   • 70 éven felülieket
  • Pártolótagság: évi 500 Ft vagy ennél nagyobb összeg befizetése.
 • Elveszett könyvek megtérítése egyedi elbírálás alapján történik, a dokumentum gyűjteményi értékén.
 • Felszólítási díjak (postaköltség és nyomtatvány megtérítése) (bruttó ár):
  • első felszólítás után: 120.- Ft
  • második után: 290 .- Ft
  • a harmadik után: 150.- Ft
 • Késedelmi díj 5.- Ft/nap
 • Elveszett olvasójegy pótlása: 150 .- Ft
 • Könyvtárközi kölcsönzés aktuális feltételeiről a könyvtáros ad felvilágosítást.
 • Vonalkód megrongálása: 100.- Ft

KÖZMŰVELŐDÉS

Állandó foglalkozások:

 • Öltögetők Klubja: hétfő 14 óra, vezeti Dobosné Hajdu Anikó
 • Muskátli Népdalkör: kedd 9 óra, vezeti Hajduné Hőgye Zsófia
 • Bábszakkör alakulóban, vezeti Szarkáné Kun Szilvia
 • Folyamatban lévő tanfolyamok: EFOP 2 napos képzések, KRESZ

MUZEÁLIS TEVÉKENYSÉG

Állandó kiállítások

 • Bardi János öntöttvas tárgyak gyűjteménye,
 • Vitéz Bakó István ny. ejtőernyős emléktárgyai
 • Hajdúsámson régi fényképeken
 • Egyéb látnivalók: Hajdúsámson történeti pannó, bronzkori kardmásolat

Múzeumpedagógiai foglalkozások

Igény szerint előzetes bejelentkezésre.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

 Internet használat ingyenesemagyarorszag
 Fénymásolás 20 Ft-tól
 Nyomtatás 25 Ft-tól
 Szkennelés 30 Ft-tól
 Laminálás 150 Ft-tól
 Spirálozás 100 Ft-tól

 

A fenti szolgáltatások mérettől, lapszámtól függően változnak, ezért kérjük érdeklődjön munkatársainknál.