Megnevezés Idevonatkozó önkormányzati rendelet száma és kelte
Víz és csatornaszolgáltatás  8/2012.(III.29.)
Köztemető szolgáltatás 24/2008. (X.29.)
Önkormányzati bérlakások 14/2006.(III.30.)
Szilárd hulladék szállítás 7/2005.(II.28.) 
Folyékony hulladék szállítás 43/2004.(XII.20)