Közérdekű adatok igénylése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény pont alapján ezennel tesszük közzé Hajdúsámson Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét.

 A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§. 5. pontja (a továbbiakban: Info tv.) határozza meg, mely szerint közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.”

Az Alaptörvényben foglalt jog érvényesülését az Info tv. 26. § (1) bekezdése biztosítja annak kimondásával, miszerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info tv.-ben  meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse; ugyanezen törvény 29. § (1) bekezdése előírja, hogy a közérdekű adat megismerésére irányuló igényt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell teljesítenie.

Az Info törvényben foglaltakra tekintettel Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályok a következők szerint kerülnek meghatározásra.

Módosítva: 2018. 01. 01.

Letölthető dokumentumok: