iskola-logo

Elérhetőségek

Iskolavezetés

  • Bujdosó Tibor igazgató
  • Földvári Istvánné igazgatóhelyettes, alsó tagozat
  • Oroszné Győri Magdolna igazgatóhelyettes, felső tagozat
  • Jakubecz Sándor Művészeti Iskola vezető, igazgatóhelyettes
  • Sándorné Sas Ildikó pedagógiai igazgatóhelyettes
  • Nábrádi Mihály marketing és kommunikációs tevékenységért, gyermek- és ifjúságvédelemért felelős igazgatóhelyettes

Adottságaink

Intézményünk több mint 75 éves, így egyfelől szép hagyományokkal büszkélkedik, másfelől megújult, korszerű körülmények között végez nyolc évfolyamon általános és művészeti oktatást. Fenntartónk a Hit Gyülekezete Egyház.

Iskolánk jelenlegi épülete 2001-ben került átadásra, ám a folyamatosan zajló szakmai, energetikai és esztétikai fejlesztések nyomán mára nemcsak modern, hívogató és igényes, de a korszerű oktató-nevelő tevékenységnek is minden tekintetben megfelelő létesítménnyé vált.

A szakmai munkát a közoktatásban élvonalbelinek számító informatikai eszközök használata segíti. 32 interaktív táblával felszerelt tanterem, 3 informatikai és 3 nyelvi labor szolgálja hatékonyan a mindennapi oktató tevékenységet.

A természettudományos tárgyak elsajátítását modern demonstrációs eszközök, modellek, kísérleti készletek segítik. Az újszerű pedagógiai eszközök megvalósításához biztosítottak a speciálisan berendezett foglalkoztató helyiségek, fejlesztő eszközök, játékok és digitális tananyagok.

Tantermeink mindegyikében korszerű hangtechnikai eszközök, projektorok teszik hatékonyabbá az oktatást. Az oktatás-nevelés lényeges helyszíne a több ezer kötetes, számítógépekkel felszerelt iskolai könyvtár, ahol lehetőség nyílik könyvtári foglalkozások megtartására, és internet elérésre is.

A mindennapos testnevelés sikeres megvalósítását sportpálya, tornacsarnok, tornaterem, táncterem, bel- és kültéri kondipark biztosítja. Kikapcsolódásukhoz a szabadidős és sporteszközök, játékok sokasága közül választhatnak tanulóink kedvük és mozgásigényük szerint.

Alapelvek és célok

Alapvető célunk, hogy iskolánk, megfelelve a környezet által megfogalmazott legfontosabb elvárásoknak egyre magasabb színvonalon valósítsa meg oktató-nevelő tevékenységét, és ezzel együtt nagyfokú bizalom alakuljon ki az intézménnyel már kapcsolatban álló vagy a jövőben kapcsolatba kerülő szülőkben.

Mindenekelőtt olyan használható elméleti és gyakorlati tudást kívánunk átadni tanulóinknak, amely jó alapot képez további sikeres tanulmányaikhoz, a későbbiekben pedig munkába állásukhoz. Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulmányi eredmények és az országos kompetenciamérések mutatóinak javítását. Mindehhez elengedhetetlen ugyanakkor a tanulók motiváltságának fejlesztése, teljesítményszintjük javítása.

Emellett a tanulók erkölcsi nevelését is mellőzhetetlen tartjuk. Ennek része az egyetemes emberi és polgári értékek közvetítése, a kulturált, udvarias viselkedés elsajátítása, illetve a közösségi normákhoz való alkalmazkodási képesség kialakítása. Jelentős előrelépést szeretnénk elérni a diákok jól neveltségében, amelyben döntő szerepe van a pedagógusaink személyes példaadásának.

Iskolánk névadójának, II. Rákóczi Ferencnek szellemében fontosnak érezzük továbbá a hazafiság, a nemzeti identitás erősítését, hogy tanulóink hazaszerető, nemzetükért elkötelezett fiatalokká váljanak.

Feladatnak tekintjük mindezeken túl, hogy ellensúlyozzuk azokat a negatív hatásokat, amelyeket a hátrányos társadalmi helyzet gyakorol a tanulási eredményekre. Minden tőlünk telhető módon segíteni fogjuk diákjainkat, hogy következetes, állhatatos munkával elérjék jól meghatározott és megvalósítható céljaikat.

Meggyőződésünk, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, ránk hárul a feladat, hogy felfedezzük, miben. A tehetségkutatás és -fejlesztés feltételeinek megteremtése a tanulók iskolai és későbbi fejlődése számára a siker alapja. Tanulóinkat éppen ezért továbbra is arra biztatjuk és támogatjuk, hogy eredményesen szerepeljenek különböző szaktárgyi, zenei, művészeti és sportversenyeken.

A tehetséggondozás mellett ugyanakkor a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő, illetve a leszakadó tanulók kooperáció által történő felzárkóztatására a jövőben is nagy figyelmet fogunk fordítani.