Az intézmény pontos neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2.sz. Bölcsőde
Címe:  4251 Hajdúsámson, Szatmári út 16
Tel., Fax: +36 (52) 200-464
E-mail: samsonbolcsi@gmail.com
Intézményvezető: Szabó Sándorné
   

„Azért mert szerettek, jöttem a világra
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig igaz szeretettel,
A kincsetek vagyok, pici kincs, de ember.”
/  Benei Zsuzsa /

Hajdúsámson új bölcsődéjében, új bölcsődevezetőként köszöntök mindenkit! Ez a bölcsőde bár nem a városközpontban van, de mégis központi helyet foglal el életünkben.  Mi a gyermekek legkisebbjeit, a 0-3 éves korosztályt neveljük és gondozzuk. Szép, korszerű épületben, jól felszerelt tágas csoportszobákkal és egy mozgásfejlesztő szobával várjuk a hozzánk érkező családokat. A szobák a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő, színes játékkészlettel felszereltek, így biztosítva a nyugodt, szabad játék lehetőségét.

A konyhánk is megfelel az előírásoknak a HACCP szabályainak. Az étlap összeállításánál törekszünk arra, hogy az étel egészséges, változatos, a korszerű táplálkozásnak megfelelő legyen. Három csoportszobánkban a felvehető gyermeklétszám 42 fő. A bölcsődei dolgozók létszáma 11 fő.

Eloszlásuk:

 • 1 fő Bölcsődevezető
 • 1 fő Élelmezésvezető
 • 6 fő Kisgyermeknevelő
 • 1 fő Szakács
 • 1 fő Konyhalány
 • 1 fő Takarító

Mi mindannyian arra törekszünk, hogy minden hozzánk járó gyermek a legjobb ellátásban részesüljön. Olyan családias légkör kialakítása a célunk, ahol a kisgyermekek biztonságba érezhetik magukat. Szeretettel, odafigyeléssel, maximális szakmai tudással neveljük a ránk bízott piciket. Szakmai munkánkat a bölcsődei nevelés gondozás alapelveire építve gyakoroljuk:

 • A családi nevelés elsődlegességének a tisztelete
 • A gyermek személyiségének tisztelete
 • A nevelés és gondozás egységének elve
 • Az egyéni bánásmód elve
 • A biztonság és stabilitás elve
 • Az aktivitás és az önállósulás elvének segítése
 • Az egységes nevelői hatások elve

Feladataink:

 • Egészségvédelem az egészséges életmód megalapozása.
 • Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése.
 • A megismerési folyamatok segítése.

Nagy hangsúlyt fektetünk a családokkal való együttműködésre, melynek alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás.

Szeretettel várunk minden családot bölcsődénkben!

Szabó Sándorné
Intézményvezető

Letölthető dokumentumok: