Az intézmény pontos neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2.sz. Bölcsőde
Címe:  4251 Hajdúsámson, Szatmári út 16
Tel., Fax: +36 (52) 200-464
E-mail: samsonbolcsi@gmail.com
Intézményvezető: Szabó Sándorné
   

„Azért mert szerettek, jöttem a világra
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig igaz szeretettel,
A kincsetek vagyok, pici kincs, de ember.”
/  Benei Zsuzsa /

Hajdúsámson egyetlen bölcsődéjében, köszöntök mindenkit! Ez a bölcsőde bár nem a városközpontban van, de mégis központi helyet foglal el életünkben.

Mi a gyermekek legkisebbeit, a 3 év alatti korosztályt neveljük és gondozzuk szakértelemmel, szeretettel. Szép, korszerű épületben, jól felszerelt tágas csoportszobákkal, udvarral várjuk a hozzánk érkező családokat. A szobák klimatizáltak, a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő, színes játékkészlettel felszereltek, így biztosítva a nyugodt, szabad játék lehetőségét. Négy csoportszobánkban a felvehető gyermeklétszám összesen 54 fő.

Az egészséges életmód megalapozásának segítésére egy sószobát, sóhomokozót is működtetünk, amit a hozzánk érkező gyermekek rendszeresen használhatnak.

Saját főzőkonyhánk van, ami megfelel a szakmai előírásoknak és a HACCP szabályainak egyaránt Az étlap összeállításánál törekszünk arra, hogy az étel egészséges, változatos, a korszerű táplálkozásnak megfelelő legyen. A tervezésnél, a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet és ennek a 37/2016-os módosításának (a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról) betartására törekszik az élelmezésvezető kolléga. Az ételekhez a friss élelmiszereket saját magunk szerezzük be.

Dolgozói létszámunk a következőképpen alakul:

 • 1 fő Bölcsődevezető
 • 1 fő Élelmezésvezető
 • 8 fő Kisgyermeknevelő
 • 2 fő Böcsődei dajka
 • 1 fő Szakács
 • 1 fő Konyhalány
 • 1 fő Mosónő
 • 1 fő Takarító

Mi mindannyian arra törekszünk, hogy minden hozzánk járó gyermek a legjobb ellátásban részesüljön. Olyan családias légkör kialakítása a célunk, ahol a kisgyermekek biztonságba érezhetik magukat. Szeretettel, odafigyeléssel, maximális szakmai tudással neveljük a ránk bízott piciket. Szakmai munkánkat a bölcsődei nevelés gondozás alapelveire építve gyakoroljuk:

 • A család rendszerszemléletű megközelítése
 • A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása
 • A családi nevelés elsődlegességének a tisztelete
 • A kisgyermek személyiségének tisztelete
 • A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
 • A biztonság és stabilitás elve
 • A fokozatosság megvalósítása
 • Egyéni bánásmód érvényesítése
 • Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
 • A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása

Feladataink:

 • Egészségvédelem az egészséges életmód megalapozása.
 • Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése.
 • A megismerési folyamatok segítése.

Nagy hangsúlyt fektetünk a családokkal való együttműködésre, melynek alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás. A csa­lá­dok­kal va­ló kö­zös, tel­jes egyet­ér­tés­ben ne­ve­lés, ki­fe­je­zet­ten fon­tos szá­munk­ra, a kü­lön­bö­ző ren­dez­vé­nye­ken (Gyermek nap, Húsvéti, Karácsonyi kéz­mű­ves dé­lu­tá­nok, Anyák nap­ja, Búcsúzó gyerekek délutánja) pe­dig le­he­tő­sé­günk nyí­lik ezek erő­sí­té­sé­re, mi­köz­ben újabb él­mé­nyek­kel gaz­da­go­dunk.

Szeretettel várunk minden családot bölcsődénkben!

Szabó Sándorné
Intézményvezető

Letölthető dokumentumok: