Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Hajdúsámsoni Telephelye

Terdik János
intézményvezető

Csőszné Szilágyi Erzsébet
telephelyvezető

 

Idősek Klubja vezető:

 • Csőszné Szilágyi Erzsébet

Szociális étkeztetés:

 • Deczki Istvánné

Házi segítségnyújtás:

 • Szűcs Antal Józsefné
 • Újfalusi Erzsébet
 • Tóthné Kiss Enikő
 • Kerekes Orsolya

4251 Hajdúsámson, Rákóczi út. 9.
+36 (52) 201-343
Email cím: csszolgalatsamson@gmail.com

Ügyfélfogadás:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 800 – 1300

Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás – Idősek Klubja

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezését biztosítjuk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését az önálló életvitel fenntartásához,
 • az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtás során a szociális gondozónő segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

 • saját környezetében,
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglevő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 65 évnél idősebb korú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Jelenleg Hajdúsámson területén 20 jelzőkészülék biztosítja a gyors és hatékony segítségnyújtás lehetőségét.

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Nappali ellátás – Idősek Klubja

A klub a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk, az igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

A klub nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működik.

A klubfoglalkozások, nappali tartózkodás céljára barátságos, kényelmes társalgó szolgál.

Az épülethez zárt, parkosított udvar is tartozik, mely alkalmas szabadtéri programok lebonyolítására (kerti sütés, főzés, mozgásos tevékenységek, levegőzés).

Az igénybe vevők rendelkezésére állnak napilapok, folyóiratok, társasjátékok, televízió, rádió.

Ez a szolgáltatásunk is térítésmentesen vehető igénybe.

Fenti szolgáltatásaink kérelemre indulnak.