Ügyleírás:

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

 • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,
 • gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,
 • álláskeresési ellátás határozatát,
 • 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
 • Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja.

60 nap, költség és illetékmentes.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani:

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a.
 • A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) rendelettel módosított 5/2015 (II.26.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete.

Egyéb fontos tudnivalók:

Jogosultság feltételei:

 1. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
  1. hirtelen fellépő betegség, baleset,
  2. hozzátartozó halála,
  3. ellátatlan marad (munkaviszony megszűnése, NYUFIG, önkormányzat, MÁK által folyósított ellátás megszűnése)
  4. kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény, szabálysértés miatti élethelyzet
  5. szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások
 2. Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási gond különösen:
  1. krónikus betegség miatti kórházi gyógykezelés, gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógyszerszükséglet
  2. közüzemi szolgáltatás éves elszámoló számla kifizetése
  3. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetőleg a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.
 3. Krízishelyzet: elemi kár, belvízkár miatt-a kérelmező és családja létfenntartása veszélyeztetve van.
 • A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 48 165 Ft-ot
 • egyed élő esetén a 66 690 Ft-ot.