SZIVÁRVÁNYHÁZ Szociális Szolgáltató Központ

Fő tevékenység:
szenvedélybetegek nappali ellátása

Lukács Judit
intézményvezető

Terápiás segítők:
Mezei Józsefné
Rády Eszter

4251 Hajdúsámson, Kossuth út 43.
+36 (52) 640-736
+36 (20) 414-0407

szivarvany.hajdusamson@gmail.com

www.segitok.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
800 – 1400 800 – 1400 800 – 1400 800 – 1400 800 – 1400

 

Intézményi nyitvatartás:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600

A SZIVÁRVÁNYHÁZ Szociális Szolgáltató Központ munkáját az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve az 1/2000 (I.7.) SzCsM a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján végzi.

Szolgáltatások Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ

Rendezvények, Programok, Segítségnyújtás

Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:

A szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezését és lebonyolítását, valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt.

A szenvedélybetegek nappali intézményében olyan programokat kell szervezni, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését, valamint a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérését. Ennek megfelelően a nappali intézmény programjai nyitottak, az intézményi ellátást igénybe nem vevő személy számára is hozzáférhetőek.

A szenvedélybetegek nappali intézményének nem feladata az alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személyek egészségügyi gondozása, azonban az intézményben szervezett foglalkozások és programok révén törekedni kell az életmód-változtatás ösztönzésére, a visszaesés megelőzésére, illetve az intézményben dolgozó szociális munkás révén szükség szerint kapcsolatot kell tartani az ellátott kezelőorvosával, vagy az egészségügyi gondozást végző szakemberrel, továbbá a hozzátartozókkal.

A nappali ellátást biztosító intézmény:

 • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
 • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön,
  alkalmas:
 • közösségi együttlétre,
 • pihenésre,
 • személyi tisztálkodásra,
 • személyes ruházat tisztítására,
 • az étel melegítésére, tálalására, és elfogyasztására,
 • foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására.

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai különösen:

 • igény szerint meleg élelem biztosítása,
 • szabadidős programok szervezése, sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
 • egészségügyi ellátás: felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, valamint mentális gondozás,
 • egyéni, csoportos fejlesztő felkészítés.

Tevékenységünket a szociális munka megújított etikai kódexe alapján titoktartási kötelezettség betartásával végezzük.

Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ

A Szivárványház Szociális Szolgáltató Központ küldetése az álláskeresők, a családok és a szociálisan rászorulók segítése. A Szivárványház a SIKK Egyesület fenntartásában lévő intézmény, amely alapelve, hogy az ellátottak környezetükben hozzájussanak a szükségleteik kielégítéséhez szükséges szociális szolgáltatásokhoz.

A SIKK Egyesület szolgáltatásai:

 • szenvedélybetegek nappali ellátása
 • munkaerőpiaci szolgáltatások
 • családi és közösségi szolgáltatások
 • szociális támogató szolgáltatások
 • önkénteseket fogadó szervezet
 • ingyenes képzési lehetőségek
 • pszichológiai tanácsadás
 • egészséges életmódra nevelő programok

Szabadidős programok szervezése

A kliensek kezdeményezéseit, igényeit figyelembe véve állítottuk össze a felkínálandó programokat, illetve lehetőség szerint bevonni őket a szervezésbe. A gondozási terv elkészítését megelőző állapotfelmérésben már érdemes a szabadidő szervezett eltöltésének igényére, óhajtott módjaira rákérdezni. A programok elsődleges célja lehet a kliens számára „üres idő”-ként megélt időtartam strukturálása. A szabadidő hasznos eltöltésének fő szempontja: másokat nem zavaró mértékben.

További lehetőségek a szabadidő hasznos eltöltésére; az olvasás (könyv, újság, napi-, heti lapok, folyóiratok), rejtvényfejtés, rádiózás, zenehallgatás, tévénézés. A társasjátékok és a kézműves tevékenységek során a szociális készségek is fejlődnek (a szabálytanulás időszakában fontos a segítő jelenléte). A kártyázás csak akkor megengedhető, ha nem kötődik hozzá „hazárdjáték-szellem”, fogadás, nem pénzben, nem cigarettában stb. játszanak.  Az intézményen kívüli programok (sport, kultúra stb.) szervezésében, azok anyagi vonzatának viselésében klienseknek, hozzátartozóiknak is lehetőséget kell biztosítani.

Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

Tanácsadások, életvezetési ismeretek nyújtása. Korrekt tájékoztatás, ismeretek nyújtása, szemlélet és attitűdváltoztatás az elért társadalmi réteg körében, felvilágosítás, veszélyeztetettséget felderítő tevékenység, propagandaanyagok, kiadványok készítése, támogató beszélgetések, ügyintézések, stb.

A SZIVÁRVÁNYHÁZ jövőbeni célja:

 • hogy a Hajdúsámson közigazgatási területén élő lakosságnak mind teljesebb körű segítséget nyújtson szociális problémájuk megoldásában.
 • a szociális háló biztonságosabbá tétele a szolgáltatások által
 • közösségi szolgáltatások helyben történő elérése
 • önkéntesek fogadása
 • egészségnevelő programok minden korosztálynak
 • a hátrányos helyzetű rétegek kiemelt segítése /idősek, betegek, szenvedélybetegek, munkanélküliek,  romák/
 • gyermekes családok, ifjúság segítése
 • munkalehetőséget biztosítani a helyben élő szociális szakembereknek

Rendezvények, Programok, Segítségnyújtás

A Hajdúsámsoni „Szivárványház” egész évben különböző érdekes, informatív rendezvényen keresztül igyekezett szolgáltatásait, programjait bemutatni, népszerűsíteni. 2014-ben ünnepeltük alapításunk második évfordulóját, a projekt sikeresnek bizonyult, hiszen egyedülálló módon felvállaltuk a foglalkoztatási és szociális szolgáltatások összekapcsolását.

A karácsonyi ünnepség, és adományosztás minden évben fontos szerepet tölt be a „Szivárványház” életében. A „CSKSZ”- Program a helyi csalások, közösségek és szolgáltatások modernizációjáért” (TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0277) projekten belül a helyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola több alkalommal részesült az adományokból, amelyet műsorokkal köszöntek meg a diákok.  Ezenkívül rajzpályázatokat is hirdettünk, amit szintén díjakkal jutalmaztunk. Ezenkívül a Szivárványház munkatársai, házi segítségnyújtásban lévő tagjai, a Hajdúsámsoni rászoruló, nélkülöző családok sem maradhattak ki az adományosztásból. Nagyon sok család küzd anyagi gondokkal, így az általunk kiosztott étel vagy ruhaadomány hatalmas segítséget jelent számukra. Egyéb ünnepi programok keretében (farsang, húsvét, gyermeknap) célunk, hogy a helyi közösség számára érdekes programokat, lehetőségeket biztosítsunk, amelyek erősítik a társadalmi összetartozást, a toleranciát és a békés együttélést.

Minden évben több alkalommal sport-és egészségnapot tartunk, amelyen szintén részt vehetnek a helyi lakosok. Szakemberek segítségével hasznos tippeket kapnak, hogyan tudják megőrizni egészségüket, hogyan táplálkozzanak helyesen. Szabadidős programok közül is válogathatnak (tollas, pingpong, ugráló-kötelezés, kosárlabda, csocsó, stb.).

A „Szivárványház” népszerűsítése érdekében nem csak általunk szervezett programokon veszünk részt, hanem próbálunk minél több külsős helyszínen, eseményen megjelenni, így: állásbörzéken, munkáltatói fórumokon, kerekasztal találkozókon, városnapokon, fesztiválokon.

Kiemelten fontosnak tartjuk a kis-és nagycsaládosok támogatását, így a gyerekek számára is izgalmas programokkal készülünk. Az ugráló vár és a játékok több órára leköti a figyelmüket, a versenyek révén megmérettetnek, ezzel önbizalmuk erősödik és természetesen a szülők számára is megkönnyebbülés, hogy gyermekük a szüneteket hasznosan tölti el.

Havi lebontásban állandó jelleggel szervezünk tréningeket, tanácsadásokat (pszichológiai tanácsadás, alkohol prevenciós tréning, életvezetési tanácsadás, dohányzásról leszoktatást támogató tréning), klubokat (filmklub, főzőklub, csere-bere klub, i klub), melyekkel az álláskeresőket, a családokat, a szociálisan rászorulókat támogatjuk.