TÁJÉKOZTATÓ A PORTÁLRÓL

Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

A Portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

 • Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

 • Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

 • Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

 
 • Jelenleg elérhető elektroniusan kitölthető űrlapok:

  Adás-vételi vagy Haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
  Adatbejelentés a gépjárműadóról
  Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
  Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
  Adatbejelentés a telekadóról
  Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
  Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
  Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről
  Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről
  Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
  Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
  Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.12.31-ig)
  Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)
  Adósságcsökkentési támogatás
  Agyhártyagyulladás elleni védőoltás nyilatkozat
  Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem
  Automatikus részletfizetési kérelem
  Behajtási engedély iránti kérelem
  Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához
  Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról
  Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
  Bejelentés gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről
  Bejelentés ingatlanközvetítő, vagyonértékelő tevékenységről
  Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (kereskedelmi tevékenység végzéséről)
  Bejelentés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozásáról (lakás)
  Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről
  Bejelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról
  Bejelentés, kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz
  Bejelentkezés, változás-bejelentés
  Bevallás előrehozott helyi adóról
  Birtokvédelmi kérelem
  Burkolatbontási (munkakezdési) hozzájárulás iránti kérelem
  Ebösszeíró adatlap
  Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló Kiegészítő nyilatkozat
  Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása
  Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
  Gépjármű használatba adásának igazolása
  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2013 évre
  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014 évre
  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015 évre
  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016 évre
  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017 évre
  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018 évre
  Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2019 évre
  Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
  Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallás
  Illegális hulladék lerakás és egyéb környezetszennyezés bejelentése
  Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
  Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
  Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
  Iparűzési adó előleg módosítási kérelem
  Járdalap igény kérelem
  Kérelem non-profit szervezetek kedvezményes elhelyezésének biztosítására
  Kérelem 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez
  Kérelem adófelfüggesztésre
  Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
  Kérelem felújítási költség beszámításához
  Kérelem gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítéséhez
  Kérelem helyiség bérbevételére
  Kérelem igazolás kiállításához a víziközmű érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről
  Kérelem ingatlan házszámának megállapításához
  Kérelem jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez
  Kérelem kerti hulladék égetés engedélyezésére
  Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolása
  Kérelem kötelező óvodai nevelés alóli felmentésre
  Kérelem közlekedőképesség minősítése iránt
  Kérelem kút létesítés engedélyezéséhez
  Kérelem kút megszüntetéséhez
  Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához
  Kérelem nyugdíjasok házában történő elhelyezéshez
  Kérelem önkormányzati bérlakás lakbérkedvezményére
  Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő helyiség albérletbe adásához
  Kérelem telephelyre utaló tábla elhelyezéséhez
  Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, megváltoztatásához
  Kombinált áruszállítás bejelentése
  Köztemetési kérelem
  Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem
  Lakcím érvénytelenítési (fiktiválási) kérelem
  Légi úton történő permetezés bejelentése
  Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
  Megkeresés köztartozás behajtására
  Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap
  Méltányossági kérelem
  Munkakezdési (közútkezelői) hozzájárulási kérelem
  Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
  Működési engedély visszavonási kérelem
  Nem távhős hőellátás során kibocsátott co2-kibocsátási különbözet díj bevallás
  Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
  Nyilatkozat bérleti-, bérlőtársi jogviszony megszüntetéséről
  Nyilatkozat gyermektartásdíj összegéről
  Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról
  Nyilatkozat önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérlet felmondásáról
  Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
  Óvodai felvételi kérelem
  Pályázat másik önkormányzati bérlakásban történő bérleti jogviszony folytatásra
  Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
  Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem
  Részletfizetési kérelem Önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérleti díj-tartozásra
  Szálláshely megszűnésének bejelentése
  Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
  Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskdelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem
  Talajterhelési díj bevallás
  Települési adó (jármű)
  Települési adó (termőföld)
  Települési adó (tételes)
  Településképi véleményezési eljáráshoz tartozó kérelem
  Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
  Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
  Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
  Űrlap közigazgatási szerv részére keresetlevél beterjesztéséhez
  Vadkár megállapítása iránti kérelem
  Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem
  Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés