A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében, a gyermek családi és utónevének megállapítása, ügyleírás:

A települési önkormányzat jegyzője a gyermek családi és utónevének megállapítása érdekében, ha a szülői felügyeletet közösen gyakorló együtt élő vagy különélő szülők (vagy a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő) a gyermek családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a települési önkormányzat jegyzője felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be, tárgyalást tart a szülők megállapodásának elősegítésére, vagy a gyermek mindkét szülője ismeretlen, határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről, egyidejűleg megállapítja a képzelt szülők adatait.

A települési önkormányzat jegyzője tárgyalás

  • eredményessége esetén a szülők döntése alapján határozza meg a gyermek nevét, vagy
  • eredménytelensége esetén határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről.

A határozatot az ügyintéző megküldi az illetékes gyámhivatal részére.

Szolgáltatás indítása:

A nyilatkozat személyesen tehető meg.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja.

60 nap, költség és illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet