BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉRŐL, ADATMÓDOSÍTÁS, MEGSZÜNTETÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu) az e-papírral (https://epapir.gov.hu) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

Segédlet (PDF)

Ügyleírás

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható. Bejelentés alapján forgalmazható termékköröket a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. melléklete tartalmazza.

Amennyiben a bejelentés-köteles tevékenység folytatható, a jegyző a tevékenységet nyilvántartásba veszi.

Illetékesség

A kereskedelmi tevékenység helye szerint illetékes a települési önkormányzat jegyzője üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés forma esetén.

A kereskedő székhelye szerinti illetékes a települési önkormányzat jegyzője mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében.

Szükséges okiratok

A tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia:

  1. az üzlet használatának jogcímét (bérleti szerződés stb.) – tulajdoni lap kivételével – ;
  2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező –  a haszonélvező hozzájárulását;
  3. a közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását;
  4. védett intézmény védőtávolságán belül szeszes italt árusító nem melegkonyhás vendéglátó üzlet esetén – az intézmény hivatali működési idejét igazoló okiratot, a vámhatóság előzetes véleményét, és a rendőrhatóság előzetes véleményét tanúsító okiratot.

A jegyző szerzi be a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot.

A bejelentés elektronikus úton nyújtható be:

Az ügyet intéző osztály

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Jogi és Szervezési Osztály
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Jogi és Szervezési Osztály
E-mail: jogiiroda@hajdusamson.hu
Telefon: +36 (52) 590-590

Ügyfélfogadási időpontok

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja

8 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok

  • 2016. évi CL. törvény az az általános közigazgatási rendtartásról,
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
  • 2005. évi CLXIV. a kereskedelemről,
  • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Egyéb fontos tudnivalók

A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. A kereskedő az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat, dokumentumokat öt napon belül bemutatni.

Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.

A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék – saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék – eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal.

A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben vagy – egyéb kereskedelmi formák esetében – ha a termék, rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen van.

Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni.

A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható.

A kereskedő a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények