BEJELENTÉS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉRŐL, ADATMÓDOSÍTÁS

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu) az e-papírral (https://epapir.gov.hu) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

Segédlet (PDF)

Ügyleírás

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő a szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

Aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységfolytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásnak rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.R.) hatálya alá nem tartozik az ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet jogcímén.

Illetékesség

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője az illetékes.

Szükséges okiratok

A bejelentéshez mellékelni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.
 • szálláshely helyszínrajzát

A bejelentés benyújtása

 • A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, stb.) a bejelentést, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be:
 • Az adószámmal rendelkező magánszemélyek bejelentésüket a fentieken túl az alábbi módon is teljesíthetik:
  • postai úton: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztály, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
  • személyesen: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztály, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. ’B’ épület 6. iroda – ügyfélfogadási időben

A bejelentéshez rendszeresített formanyomtatvány kitöltése – Korm.R. 6. §-ában foglalt adatok és a melléklet(ek) csatolása – kötelező.

A hiányosan benyújtott bejelentés meg nem tettnek minősül!

Ügyintézés határideje és díja

8 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok

 • 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2019. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Egyéb fontos tudnivalók

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

a) fogadott vendégek száma, és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

Az a) és b) pontja szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

A fenti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények