ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYTARTÁSI ENGEDÉLY

Ügyleírás

Zenés, táncos rendezvénynek minősül az a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtania.

A Kormányrendelet alapján az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

 • olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak, melyben bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
 • szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

A Kormányrendeletet nem kell alkalmazni:

 • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
 • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
 • a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
 • a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
 • a közoktatási intézményekben, illetve a szakképző intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Az engedélyezési eljárásban az alábbi szakhatóságok vesznek részt:

 • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – minden esetben;
 • Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség – minden esetben;
 • Debreceni Rendőrkapitányság – minden esetben;
 • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály – meglévő építményt érintő zenés, táncos rendezvény esetén.

A jegyző az engedélyezési eljárásban a szakhatóságokkal közösen helyszíni szemle tartását rendelheti el. Amennyiben valamennyi szakhatóság megadja hozzájárulását a rendezvény megtartásához a jegyző a rendezvénytartási engedélyt megadja, az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Illetékesség

A rendezvény helye szerinti önkormányzat jegyzője jogosult az engedélyezési eljárást lefolytatni.

Szükséges okiratok

A rendezvénytartási engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcímét,
 • a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
 • a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
 • a biztonsági tervet,
 • a tűzvédelmi szabályzatot.

Az ügyet intéző osztály

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Jogi és Szervezési Osztály
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Jogi és Szervezési Osztály
Telefon: (52) 590-590

A bejelentés elektronikus úton nyújtható be:

 • e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)
 • e-papíron (https://epapir.gov.hu),

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 12.30-16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs

Ügyintézés határideje és díja

20 nap
Az eljárás illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet