NÖVÉNYVÉDELMI ELJÁRÁS (PARLAGFÜVES INGATLANOK BEJELENTÉSE)

Ügyleírás

Az önkormányzat jegyzője hatósági úton szerez érvényt az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Éltv.) foglalt növényvédelmi előírások betartásának.

A fentiek be nem tartása esetén, annak kikényszerítésére az Éltv.  által előírtak szerint az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik

– parlagfűvel szennyezett ingatlan esetében a közérdekű védekezés azonnali hatályú elrendeléséről,

– gyomos, elhanyagolt ingatlanok esetében a növényvédelmi feladatok elvégzésére kötelező határozatban foglaltak elmulasztása esetén a közérdekű védekezés azonnali elrendeléséről.

Parlagfű elleni védekezésre vonatkozó előírás:

A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Illetékesség

Hajdúsámson Város belterülete.

Szükséges okiratok

A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel, parlagfűvel szennyezett ingatlan pontos címét vagy helyrajzi számát. A fényképfelvétel és a térképvázlat megkönnyíti a hatóság munkáját, de nem kötelező csatolni.

A jegyző szerzi be a bejelentett belterületi ingatlan tulajdoni lapját.

Az ügyet intéző osztály

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal

Jogi és Szervezési Osztály

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Jogi és Szervezési Osztály

Telefon: (52) 590-590

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 12.30-16.00

Kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs

A bejelentés megtehető:

 • személyesen (ügyfélfogadási időben)
 • postai úton
 • elektronikus úton (jogi személy és gazdálkodó szervezet számára kötelező) E-önkormányzat Portál felületéről – Az általános vagy egyéb igazgatási ügycsoport – mezőgazdaság, környezetvédelem ügytípus – Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről elnevezésű űrlap kiválasztásával
 • online felületen a Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül, amely a https://pbr.nebih.gov.hu címen érhető el.

Külterületen fekvő, növényvédelmi szempontból elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos bejelentéseiket a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályánál (4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.; E-mail: foldmeresfoldugy.debrecen@hajdu.gov.hu) tehetik meg.

Ügyintézés határideje és díja

A panasz és közérdekű bejelentés elbírálásának határideje 30 nap. A hatósági eljárás ügyintézési határideje 60 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: az eljárás felfüggesztésének időtartama.

A lakossági panasz, közérdekű bejelentés illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok

 • A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
 • A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
 • A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
 • évi XCIII. törvény az illetékekről
 • Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról szóló 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete