Házszám, címelem felülvizsgálat, megállapítás

 Ügyleírás

1. Címelemek és cím képzése.

    • A házszám,
    • ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jele,
    • ha azonos házszám alatt egynél több lakás van, a házszámhoz tartozó lakások jele, mint címelemek képzése és
    • az elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan, különösen tanya címének megállapítása

közigazgatási eljárás keretében történik.

2. A központi címregiszterben új cím keletkeztetése, meglévő cím módosítása vagy törlése.

A jegyző által – a fenti 1. pontban meghatározott címelemek és cím képzése eljárást követően – megállapított címek nyilvántartásba vétele.

A címelem és cím képzéséről szóló határozat véglegessé válását követően – az ingatlanügyi hatóság határozatában feltüntetett ingatlan-nyilvántartási azonosító kóddal, a címkoordinátákkal és a címhez kapcsolódó postai irányítószámmal együtt – a címelem és a cím hivatalból bejegyzésre kerül a központi címregiszterbe.

A központi címregiszterben új cím keletkeztetésére, meglévő cím módosítására vagy törlésére nem közigazgatási eljárás keretében kerül sor.

A jegyző hivatalból megindítja az eljárást, ha az eljárás megindítására okot adó körülmény jut a tudomására, így különösen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, mint ingatlan-nyilvántartási hatóság tájékoztatása.

Illetékesség

Az ügyféli bejelentést az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

Szükséges okiratok

– az in­gatlan tulajdonosainak többségi nyilatkozata több közterülettel határos ingatlanok házszámának megállapítása vonatkozásában (Amennyiben a telek több közterülettel határos, a címképzést a telek közlekedési csatlakozása határozza meg. A közlekedési csatlakozás szempontjából az a közterület meghatározó, amelyről a telek főépülete használóinak többsége (nagyobb tulajdoni hányad) gyalogosan beközlekedik.

– tulajdonos elnevezési javaslata az elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő ingatlan, tanya esetén

– lakás címképzése esetén ajtó, bejárat megjelölése tekintetében a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslata (társasház esetén alapító okirat, szövetkezeti ház esetén alapszabály is becsatolható)

– új építésű ingatlan esetében a használatbavételt igazoló dokumentum másolatának és helyszínrajzának (többlakásos ingatlan esetében a szintenkénti alaprajz másolatának) becsatolása (az irat becsatolása nem kötelező, de az ügyintézést elősegíti)

 

Az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, az ügyfél jogi képviselője a bejelentést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Ügyintézés határideje és díja

Címelemek és cím képzésére irányuló közigazgatási eljárás határideje 60 nap, amely határidő az az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik.

A címképzési eljárás illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

– a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet

– Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények