Tisztelt Kúttulajdonos!

 

Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási, avagy megszüntetési engedélyezési eljárását.
Amennyiben a tulajdonos fenti határidőig nem kérelmezi az eljárást, úgy vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Az engedélyezés alá vont kútnak milyen feltételeknek kell megfelelni?

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

  • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
  • magánszemély a kérelmező
  • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Mi az Ön teendője?

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott vagy fúrt kút van, és szeretné engedélyeztetni, kérjen tájékoztatást e-mailben, vagy telefonon.

A fennmaradási kérelem benyújtásához kapcsolódóan a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációt a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja szerinti tartalommal kell benyújtania, mely kérelemnek többek között tartalmaznia kell a vízhasználat célját, a kút műszaki adatait, vízminőség-vizsgálat eredményét, a kérelemhez szükséges nyilatkozatokat, stb.

A kérelmet két példányban, írásban, papír alapon vagy elektronikus úton kell benyújtani.

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető, ennek költségéről, érdeklődjön telefonon, vagy e-mailben.

A Belügyminisztérium tájékoztatója alapján az eljárások célja, hogy e vízilétesítmények regisztrálva legyenek, adatbázisba kerüljenek, illetve, hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás és a felszín alatti vizek minősége nyomon követhető legyen. Vízkészleteink és környezetünk megóvása közös érdekünk.

 

Hajdúsámson, 2020. szeptember 14.

 

Dr. Danku József jegyző nevében és megbízásából

 

Szőkéné Diószegi Mária
Városfejlesztési és műszaki osztály
vezetője