Az ügyeket intéző osztály:
 Ügyek:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Jogi és Szervezési Osztály
központi elérhetősége
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „A” épület 14-as ajtó
Telefon: +36 (52) 590-590 / 251
Email: anyakonyv@hajdusamson.hu

 

Hagyatéki leltár felvétele

Szükséges okiratok

 • halotti anyakönyvi kivonat
 • öröklésre jogosultak adatai
 • ingatlan vagyon esetén az ingatlanra vonatkozó adatok: helyrajzi szám
 • gépkocsi esetében forgalmi engedély (hitel esetén a hitelszerződés)
 • takarékbetétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv, kincstárjegy, stb.
 • folyószámla-, devizaszámla-, értékpapírszámla estében számlakivonat
 • ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén a folyósítási törzsszám
 • ki nem fizetett járandóság (táppénz, munkabér stb.) esetén igazolás
 • amennyiben az elhunyt gazdasági társaság tagja volt és üzletrésszel, vagyoni betéttel rendelkezett, úgy a Társasági Szerződés fénymásolata
 • végrendelet, öröklési-, tartási szerződés esetén annak fénymásolata

Ügyintézés határideje és díja

 • A hagyatéki leltárt a jegyző a vagyonról való tudomásszerzést követően 30 napon belül elkészíti. A hagyatéki eljárás illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Egyéb fontos tudnivalók

 • A halálesetről a hagyatéki ügyintéző hivatalból értesül a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányával.
 • A hagyatéki leltár felvételéhez szükséges meghallgatni a halottvizsgálati példányon megjelölt hozzátartozót. A hagyatékot leltározni kell, ha a hagyatékban
  • belföldön fekvő ingatlan
  • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van
  • lajstromozott vagyontárgy van
  • a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét
  • a hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte.
 • A hagyatéki leltárt az ügyintéző az ügyfél által becsatolt okiratok, adatok alapján készíti el, ingatlan vagyon esetén az adó- és érték-bizonyítvány beszerzéséről hivatalból intézkedik.
 • Abban az esetben, ha az elhunyt ingatlan tulajdonnal és kötelező leltározás alá tartozó ingó vagyonnal sem rendelkezett, úgy erről nyilatkozat kitöltésére kerül sor.