az Osztály dolgozói:
Mászlé Tiborné
m.b. osztályvezető
D épület 4.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 411
Email: maszle.tiborne@hajdusamson.hu
Szociális és Gyámügyi Osztály

központi elérhetősége
4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5. sz.
Telefon:
+36 (52) 590-590
Email: szocialisiroda@hajdusamson.hu
Süvöltősné Szabó Erzsébet
D épület 1.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 413
Email: suvoltosne.szaboerzsebet@hajdusamson.hu
dr. Tolnainé Bakos Barbara
D épület 1.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 412
Email: dr.tolnaine.bakos.barbara@hajdusamson.hu

Feladata:

 1. A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben foglalt feladatok ellátása.
 2. A polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátások döntésre előkészítése
  • rendkívüli települési támogatás
  • krízis támogatás
  • temetési támogatás
  • a város első újszülötte
  • többes szülés esetén nyújtott támogatás
  • köztemetés
  • felsőoktatási intézményben tanulók támogatása.
 1. A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások döntésre előkészítése
  • gyógyszertámogatás
  • lakhatási támogatás
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
  • gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése.
 1. Egyéb feladatok:
  • szervezi a gyermekek nyári étkeztetését.
  • Döntésre előkészíti a gyermekvédelmi törvényben meghatározott támogatások és egyes térítési díjak megállapításával, felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.
  • Vezeti az osztály feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat, elvégzi a feladatkörét érintő hatósági statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges feladatokat.