az Osztály dolgozói:

Szociális és Gyámügyi Osztály

központi elérhetősége
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: +36 (52) 590-590
Email: szocialisiroda@hajdusamson.hu
Babály Tiborné
osztályvezető

"C" épület 4.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 401
Email: babaly.tiborne@hajdusamson.hu
 
 
dr. Tolnainé Bakos Barbara
"C" épület 1.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 412
Email: dr.tolnaine.bakos.barbara@hajdusamson.hu
Haranginé Szakál Anita
"C" épület 1.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 414
Email: harangine.szakalanita@hajdusamson.hu

 


Feladata:

Szociális és Gyámügyi Osztály feladata a szociális törvény, a gyermekvédelmi törvény és helyi önkormányzati rendeletek, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján az ügyféli jogosultság megállapítása pénzbeli és természetbeni juttatások formájában.

 1. A polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátások döntésre előkészítése
  • rendkívüli települési támogatás
  • krízis támogatás
  • temetési támogatás
  • a város első újszülötte
  • többes szülés esetén nyújtott támogatás
  • köztemetés
  • felsőoktatási intézményben tanulók támogatása ügyekben.
 2. A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások döntésre előkészítése
  • gyógyszerköltség támogatás
  • lakhatási támogatás
  • súlyos fogyatékos gyermekek pénzbeli ellátása
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
  • gyámhatósági ügyekben környezettanulmány készítése.
 3. Ellátja a feladatkörébe tartozó alábbi gyámhatósági ügyeket
  • családvédelmi koordináció
  • nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
  • gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
  • kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben, az anya pertársaként történő részvételéhez hozzájárulás
  • ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
  • gyámnevezés és a gyámságból való kizárás nyilatkozatának felvétele
  • tájékoztatás családi jogállás rendezéséről
 1. Egyéb feladatok:
  • szervezi a gyermekek szünidei étkeztetését.
  • Döntésre előkészíti a gyermekvédelmi törvényben meghatározott támogatások és egyes térítési díjak megállapításával, felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.
  • Vezeti az osztály feladatkörébe tartozó hatósági nyilvántartásokat, elvégzi a feladatkörét érintő hatósági statisztikai adatszolgáltatásokhoz szükséges feladatokat.