Bizottságok összetétele és feladata

Az állandó bizottságok feladata, hogy folyamatosan segítsék a képviselő-testület tevékenységét, munkájának eredményességét.

(2) Az állandó bizottság általános feladatai:

a) dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyekben
b) előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, koncepciókat, előterjesztéseket
c) állást foglal, véleményezi

ca) a hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket,
cb) az önkormányzat költségvetési koncepcióját, valamint gazdasági programját a feladatkörét érintő kérdésekben
cc) a feladatköréhez tartozó önkormányzati intézmények intézményvezetői pályázatait, a vezetők kinevezésére, megbízására, felmentésére, a fegyelmi eljárásra irányuló előterjesztéseket,
cd) a feladatkörét érintő intézmények alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,

d) kapcsolatot tarthat a feladatkörét érintő területen működő közigazgatási szervekkel, más szervekkel, civil szervezetekkel, önszerveződő közösségekkel,
e) évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek az átruházott hatáskör gyakorlásáról.

 Jogi – Ügyrendi Bizottság
Elnök: Balogh Józsefné
Tagok: Bodóné Őri Gyöngyi
 Andó Lászlóné
Csigéné Zsadányi Mariann
Rákos Tamás
 Műszaki és Városfejlesztési Bizottság
Elnök:  Szabó Kálmán
Tagok:  Balogh Józsefné
 Bodóné Őri Gyöngyi
 Kincsesné Kirtyán Mária
 Rákos Tamás
 Pénzügyi Bizottság
Elnök:  Bihari Lajosné
Tagok:  Kincsesné Kirtyán Mária
 Csigéné Zsadányi Mariann
 Urbánszki Károlyné
 Tóth János

Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság

Elnök:  Urbánszki Károlyné
Tagok:  Tóth János
 Bihari Lajosné
 Szabó Kálmán
 Andó Lászlóné
 Közbeszerzési Bizottság
Elnök:  Rákos Tamás
Tagok:  Balogh Józsefné
 Bihari Lajosné
 Szabó Kálmán
 Urbánszki Károlyné