Bizottságok összetétele és feladata

Az állandó bizottságok feladata, hogy folyamatosan segítsék a képviselő-testület tevékenységét, munkájának eredményességét.

(2) Az állandó bizottság általános feladatai:

a) dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyekben
b) előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket, koncepciókat, előterjesztéseket
c) állást foglal, véleményezi

ca) a hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket,
cb) az önkormányzat költségvetési koncepcióját, valamint gazdasági programját a feladatkörét érintő kérdésekben
cc) a feladatköréhez tartozó önkormányzati intézmények intézményvezetői pályázatait, a vezetők kinevezésére, megbízására, felmentésére, a fegyelmi eljárásra irányuló előterjesztéseket,
cd) a feladatkörét érintő intézmények alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztéseket,

d) kapcsolatot tarthat a feladatkörét érintő területen működő közigazgatási szervekkel, más szervekkel, civil szervezetekkel, önszerveződő közösségekkel,
e) évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek az átruházott hatáskör gyakorlásáról.

Jogi – Ügyrendi Bizottság
Elnök: Bodóné Őri Gyöngyi
Tagok: Szegediné Páll Rita
Szabó Kálmán
Műszaki és Városfejlesztési Bizottság
Elnök: Szabó Kálmán
Tagok: Balogh Józsefné
Bodóné Őri Gyöngyi
Pénzügyi Bizottság
Elnök: Bihari Lajosné
Tagok: Kincsesné Kirtyán Mária
Urbánszki Károlyné

Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság

Elnök: Urbánszki Károlyné
Tagok: Montlika Zoltán
Rákos Tamás
Közbeszerzési Bizottság
Elnök: Rákos Tamás
Tagok: Szabó Kálmán
Montlika Zoltán
Urbánszki Károlyné
Bihari Lajosné