A 471. számú főút Hajdúsámson elkerülő szakasz (a 7 + 405 – 15+340 km szelvények közötti szakasz) útépítési engedélyezési tervdokumentációja elkészült, jelenleg az útépítési engedélyezési eljárás van folyamatban.

A létesítmény útépítési engedélyezése az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében kiemelt jelentőségű ügy, melynek építtetője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., tervezője a RODEN Mérnöki Iroda Kft.

Az engedélyezési eljárás keretében 2015. augusztus 27-én közmeghallgatás megtartására került sor a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalban, amelyre meghívást kaptak azon ingatlan tulajdonosok, akiknek az ingatlanát a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érinti.

A közmeghallgatáson a lakosok tájékoztatást kaphattak az elkészült tervdokumentáció engedélyezési eljárásáról, a területszerzési eljárásról és bemutatásra kerültek az elkészült tervek. Az érintettek számára lehetőség nyílt arra, hogy megtekinthessék, hogy saját földterületüket hogyan érinti a tervezett elkerülő út.

Azon ingatlan tulajdonosok, akiknek az ingatlanát terület-igénybevétellel érinti, az építés területével közvetlen határosak, továbbá akik kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik, a tervdokumentációt megtekinthetik a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki irodájában ügyfélfogadási időben vagy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán (közlekedési hatóság) előzetesen egyeztetett időpontban.