„Öntöttvas tárgyak gyűjteménye”

Települési értéktárba véve: 2016. március 30.
Határozat: 78/2016. (III.30.)
Kategória: kulturális örökség
Javaslattevő: Tarné Hajdú Judit
A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Hajdúsámson Szabadság tér 7.

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Bardi János helyi lakos több mint harminc éven át gyűjtötte az öntöttvas tárgyakat. Az építőiparban dolgozott és egy régi ház bontásánál látta meg az első kályhát. Sajnálta, hogy a szeméttelepre szánják, ezért hazatolta kerékpáron Hajdúsámsonig. Ezt követően háromszáz kályhát gyűjtött össze, melyből közel kétszáz darab látható Hajdúsámsonban, a 2007. januárjában, a Magyar Kultúra Napján átadott kiállító teremben.

Fontos dátum ez, hiszen addig, évtizedekig csak a gyűjtő udvarán, mostoha körülmények között tekinthették meg az érdeklődők a tárgyakat. Több mint száz vasaló, mozsarak, függőlámpák, faliképek és még sok érdekes tárgy egészíti ki a tárlatot, melyek a vasgyártás sokféleségét tükrözik. A gyűjtemény külön érdekessége, hogy a történelmi Magyarország szinte minden vasműves központjára kiterjed. Az erdélyi Ruszkabánya, Stájerlak-Anina, Kalán, Nadrag, az északi Dolha, Munkács, Frigyesfalva, Hisnyóvíz, Rhonic, Kassa, Diósgyőr és a közeli Debrecen gyárai egyaránt megjelennek egy-egy kályhában vagy használati tárgyban.

Az öntöttvas kályhák a XVIII. század végén kezdik felváltani az addig használatos cserépkályhákat. A kisnemesi és polgári lakások, később pedig a paraszti szobák fűtésére alkalmas kályhák egyre több öntöde terméklistájára kerültek föl. A csak fával fűthető egyszerűbb szerkezetek mellett megjelentek a szénnel, majd koksszal fűthető kályhák, s a rostélyos oszlopkályhákat főzőkészülékkel, melegítőszinttel egészítik ki.

A domborművek, bordázatok növelik a hősugárzó felületet, de a mintakészítő mestereknek módot adnak arra is, hogy a kor ízlésvilágának megfelelő klasszicizáló, romantikus vagy barokkos, majd a XX. század elején szecessziós motívumokkal díszített kályhákat gyártsanak. A jelenlegi gyűjtemény a Déri Múzeum tulajdonában lévő 89 db kályhából, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 81 db öntöttvas kályhából, 10 db Jancsi kályhából, 151 db vasalóból, 70 db mozsárból, 11 db öntöttvas edényből, 7 db lámpából, 16 db faliképből áll. A kiállítás egyedileg is figyelemre méltó tárgyai: az úgynevezett Bólyai kályha, a Kossuth fejes vasaló és a hadi mozsarak.

Az intézményben elhelyezett gyűjtemény alkalmas arra, hogy bemutassa a vasgyártás sokféleségét és a történelmi Magyarország öntöttvas gyárainak termékeit. A tárgyak ipartörténeti jelentőségükön túl iparművészeti értékkel is rendelkeznek, hiszen a látogatók a XIX. század elejétől évszázadnyi időn át kísérhetik nyomon és szemlélhetik a művészeti stílusok, a barokk, a rokokó utolsó jeleit, a klasszicizmus szakaszainak meghatározó jelenlétét, a historizmust, a szecesszió érvényesülését a mindennapokban. A kiállítás országos viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű, és nagy érdeklődésre tarthat számot mind a kutatás, mind a gyűjtők, mind a nagyközönség részéről.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

  • Bardi János öntöttvas gyűjteménye P. Szalay Emőke tanulmánya (kézirat, év nélkül)
  • Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bemutató prospektusa (év nélkül)

A képek és a térkép a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény gyűjteményében találhatóak. Készítője: Vincze Tamás.

A filmrészlet forrásmegjelöléssel használható fel. Hazahúzó c. műsor Echo Tv, ATV 2014.

http://www.atv.hu/videok/video-20141010-debrecen-es-hajdusamson-2014-10-09

A dokumentumok értéktár célú felhasználásához hozzájárulunk.