Látnivalók

A város különleges természeti értéke a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet részét alkotó, pusztagyepekkel, nedves homoki rétekkel tarkított Martinkai legelő és a hozzá kapcsolódó tölgyes, amely a település külterületén található. Hajdúsámson igen jelentős mintegy 82 ha természetvédelmi területtel rendelkezik. A változatos táj gazdag állat- és növényvilággal rendelkezik, melyek között számos védett fajt találunk. Legértékesebb tagja a fokozottan védett, és ma már csak a nyírségi homokon élő magyar kökörcsin.

Egyedülálló látnivaló az öntöttvas kályhagyűjtemény, melyet a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely kiállítótermében tekinthetnek meg. Mintegy 180 db kályha, 150 szenes vasaló, 80 vasmozsár, kisplasztikák és függőlámpák láthatók a kiállításon. A gyűjtemény külön érdekessége, hogy a történelmi Magyarország egész területét átfogja, hiszen a legkülönbözőbb egykori vasgyárak termékei, úgymint Dolha, Anina, Munkács-Frigyesfalva, Kalán, Ruszkabánya, Hisnyóvíz, Bólyai Kemence, Debreceni Patkógyár. A gyűjtemény legrégebbi darabjai az 1700-as évek végéről származnak.

Állandó kiállítások

  • Bardi János öntöttvas tárgyak gyűjteménye,
  • Vitéz Bakó István nyugalmazott ejtőernyős emléktárgyai
  • Hajdúsámson régi fényképeken
  • Egyéb látnivalók: Hajdúsámson történeti pannó, bronzkori kardmásolat

A központban, a Rákóczi utcán található a műemlék jellegű, XIX. sz. végén épült református templom. Kertjében 2001-ben emléktáblát állítottak Tóth Bálint lelkésznek, aki fél évszázadig 1841-től 1890-ig szolgált a községben. Az általa írt Adatok a sámsoni református egyház történetéhez (1880) című községtörténeti összefoglalás igen értékes helytörténeti forrásmunka.

A központban, a Szabadság téren több köztéri szobor is található.

A legrégebbi a Világháborús Emlékmű, melynek szoborcsoportja Némethy László alkotása. Az emlékmű eredetileg az I. világháború 273 hajdúsámsoni áldozatának állított emléket, de 1998-ban márványtáblára vésve felkerült rá a II. világháború áldozatainak, 122 elesett sámsoni katonának és 188 elhurcolt zsidó lakosnak névsora is. Az emlékműnél minden év áprilisában megemlékezést tartanak.

Az emlékmű mellett áll a város híres szülöttjének, Harangi Imrének az emlékfája. A tölgyfát 1936-os berlini olimpiai győzelmének emlékére ültette el a bajnok. A fa mellett 2000-ben állíttatott emléktáblát a nevét viselő helyi sportegyesület.

Az emlékmű mellett áll a város híres szülöttjének, Harangi Imrének az emlékfája. A tölgyfát 1936-os berlini olimpiai győzelmének emlékére ültette el a bajnok. A fa mellett 2000-ben állíttatott emléktáblát a nevét viselő helyi sportegyesület.

A legújabb köztéri alkotás a Trianoni Emlékmű, melyet az esemény 90. évfordulójára 2010-ben állíttatott az önkormányzat.

A Petőfi fája című alkotás E. Lakatos Aranka szobrászművész alkotása. A szobrot 1998-ban, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának tiszteletére állítatta az önkormányzat a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány és helyi vállalkozók támogatásával.

2002-ben avatták fel 1956 emlékművét, melyet az 56-os Vitézi Rend ajánlott fel a településnek.

Oldalán Vitéz Zoványi József emléktáblája látható, aki 1956-ban Budapesten vett részt a forradalmi eseményekben.

2019-et Rákóczi évének nyilvánította a kormány, e jeles alkalomból Rákóczi Emlékhelyet avatott a település ott, ahol a fejedelem táborozott.