FELHÍVÁS

HAJDÚSÁMSON VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

2022. év

 

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Hajdúsámson területén 2022. május 2. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő időszakban Hajdúsámson város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik!

 

Az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adat-tartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos, ebtartó kötelessége.

Az ebösszeíró adatlap 2022. május 2. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhető a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalban (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám) a portán, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról (hajdusamson.hu -> Ügyintézési dokumentumok).

 

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás hivatali munkaidőben a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályán (hétfő, kedd, szerda, csütörtök 8.00-16.00, péntek: 8.00-13.00), az 52/590-590 telefonszámon kérhető.

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • postai úton: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám alatti címre küldve, illetve a hivatal falán elhelyezett postaládába bedobva,
  • elektronikusan az ebosszeiras@hajdusamson.hu címre továbbítva,
  • személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján leadva.

 

Felhívom az ebtulajdonos(ok), ebtartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

 

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2022. június 30.

 

Felhívom továbbá az ebtulajdonos(ok), ebtartó(k) figyelmét, hogy:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
  • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
  • Az ebtulajdonosok, ebtartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.hajdusamson.hu), valamint a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető.
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
  • Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 30.000.- Ft pénzbírság lehet.

Együttműködését köszönöm!

Dr. Danku József sk.
jegyző

Letölthető dokumentumok