Az ügyeket intéző osztály:
 Ügyek:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Jogi és Szervezési Osztály
anyakönyvi ügyek
központi elérhetősége
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „A” épület 14-as ajtó
Telefon: +36 (52) 590-590 / 251
Email: anyakonyv@hajdusamson.hu

 

Anyakönyvi okiratok kiállítása

Ügyleírás

 • Az anyakönyv alapján az ügyfél írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki.
  Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Illetékesség

 • Az az anyakönyvvezető, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérik.

Szükséges okiratok

 • Átvevő személyazonosítására szolgáló okmány:
  • személyazonosító igazolvány vagy útlevél
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

Ügyintézés határideje és díja

 • Az adat elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzésétől számított 8 nap.
 • Illetékkötelezettség alá eső ügyekben hatósági bizonyítvány illetékmentes. Anyakönyvi kivontok kiadása illetékmentés.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017 (XII.20) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

Egyéb fontos tudnivalók

 • Magyarországon 1895. október 1-je óta van állami anyakönyvezés, ezt megelőzően az egyházak vezették az anyakönyvi nyilvántartást.
 • Egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság Honosítottak Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi, és az ügyfél kérelmére anyakönyvi okiratot állít ki. (Címe: 1903 Budapest Pf. 314/24)
 • Hagyományos honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, haláleset) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Honosítási és Hazai Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi, és az ügyfél kérelmére anyakönyvi okiratot állít ki. (Címe: 1903 Budapest Pf. 314/24).

A lap tetejére

Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatos ügyek

Illetékesség

 • Bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője

Szükséges okiratok

 • Mindkét fél
  • személyazonosító igazolványa
  • lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • szakorvosi igazolás
 • Az anya családi állapotát igazoló okiratok
  • Ha az anya családi állapota özvegy: házastársának halotti anyakönyvi kivonata, a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.
  • Ha az anya családi állapota elvált: Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat.
  • Minden jogeset egyedi elbírálást igényel

Ügyintézés határideje és díja

 • 30 nap, az eljárás illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017 (XII.20) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvrő

A lap tetejére

Haláleset anyakönyvezése

Ügyleírás

 • A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
 • Az anyakönyvezést a hozzátartozó személyesen, vagy megbízott útján – temetkezési vállalkozás közbenjárásával (meghatalmazással) – kezdeményezi.
 • Az eljárás – beleértve a „Halotti anyakönyvi kivonat” első ízben történő kiállítását is – illetékmentes.
 • Az anyakönyvvezető az eljárás során a magyar állampolgár, vagy a magyarországi tartózkodási joggal rendelkező külföldi állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányait bevonja, (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és érvénytelenítést követően továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatal okmányirodájához. A bevont személyazonosító igazolványt a  hozzátartozó külön  kérésére az anyakönyvvezető érvénytelenítés után visszaadja a haláleset bejelentőjének.

Illetékesség

 • Haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető

Szükséges okiratok

 • Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről
 • Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya
 • Az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)
 • Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:
  • Ha az elhalt családi állapota házas/bejegyzett élettárs: az elhalt házassági anyakönyvi kivonata/bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat ( amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)
  • Ha az elhalt családi állapota özvegy/özvegy bejegyzett élettárs : házastársának halotti anyakönyvi kivonata, a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonata/ a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)
  • Ha az elhalt családi állapota elvált/ elvált bejegyzett élettárs: Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat/ a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)
 • Külföldi állampolgár halálesete:
  • Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása. Házassági anyakönyvi kivonat, ha az elhalt családi állapota házas, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha az elhalt családi állapota özvegy, jogerős bírósági határozat, ha az elhalt családi állapota elvált, illetve nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.
  • Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el. (OFFI: 4024. Debrecen, Petőfi tér 19/2 Fsz. 3.)

Ügyintézés határideje és díja

 • bejelentés napja, illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017 (XII.20) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

A lap tetejére

 

Hazai anyakönyvezési ügyek

Ügyleírás

 • A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasság, haláleset) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Magyarországon egy speciális anyakönyv tartalmazza a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit, az úgynevezett hazai anyakönyv. A hazai anyakönyvi nyilvántartást a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Hazai Anyakönyvi Osztálya vezeti. (BÁH. Hazai Anyakönyvi Osztály 1903 Budapest Pf. 314/24)

Illetékesség

 • A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet lakóhelytől függetlenül bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél lehet előterjeszteni.
 • Külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti

Szükséges okiratok

 • Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéről kiállított okirat hiteles magyar nyelvű fordításban a külföldi okiratok elfogadhatóságára vonatkozó szabályok figyelembevételével (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille)
  Figyelem! Az anyakönyvi eljárásban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el. ( OFFI: 4024. Debrecen, Petőfi tér 19/2 Fsz. 3.
 • Születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem:
  • A születés tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.
  • Szülők személyazonosításra alkalmas, és állampolgárságot igazoló okmányai (személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).
  • Szülők házassági anyakönyvi kivonata, amennyiben a gyermek házasságon kívül született teljes hatályú apai elismerés megtétele szükséges.
  • Szülők nyilatkozata a gyermek névviselésére vonatkozóan.
 • Házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelem:
  • Házasság tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.
  • A férj, feleség személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai (személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).
  • A férj, feleség nyilatkozatai a házassági névviselésről, amennyiben azt a házassági anyakönyvi kivonat nem tartalmazza.
  • A férj, feleség családi állapotának igazolása céljából:
   • elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,
   • özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.
 • Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése iránti kérelem:
  • Házassági anyakönyvi kivonat ( mely tartalmazza a válás tényét) hiteles magyar nyelvű fordítása, vagy a házasság felbontását igazoló jogerős végzés hiteles magyar nyelvű fordítása
  • EU tagállamában kimondott válás esetén un. Brüsszel II. igazolás. Az igazolást csak külön kérésre adja ki az eljáró bíróság, melyet nem szükséges fordíttatni.
 • Haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem:
  • Az elhalálozás tényét bizonyító eredeti okirat hiteles magyar nyelvű fordítása
  • Az elhalt személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai eredetben (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).
 • Családi állapot igazolására:
  • Elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,
  • Özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Ügyintézés határideje és díja

 • Kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap
 • Az eljárás illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017 (XII.20) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Egyéb fontos tudnivalók

 • Amennyiben a szülők házassága nincs Magyarországon anyakönyvezve, a gyermek hazai anyakönyvezésének kérelmezésével egy időben annak anyakönyvezését is kérelmezni kell.
 • Külföldön született magyar állampolgárt a születés anyakönyvezésével egyidejűleg a BÁH Hazai Anyakönyvi Osztálya veszi nyilvántartásba (polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartása) és gondoskodik a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállításáról is.
 • Egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság Honosítottak Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi. (Címe: 1903 Budapest Pf. 314/24)
 • Hagyományos honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, haláleset) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Honosítási és Hazai Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi. (Címe: 1903 Budapest Pf. 314/24)

A lap tetejére

 

Házassági névviselés módosítása

Ügyleírás

 • A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Ptk-ban felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.
 • A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Illetékesség

 • A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel. A kérelem azonban bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

Szükséges okiratok

 • A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Házassági anyakönyvi kivonat.
 • Elvált családi állapot esetén: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.
 • Özvegy családi állapot esetén: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Ügyintézés határideje és díja

 • hajdúsámsoni anyakönyvi eseménynél azonnal,
 • Kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap
 • Házassági névviselés módosítás illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017 (XII.20) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 1990. évi XCIII tv. Az illetékekről

A lap tetejére

 

Házasságkötési szándék bejelentése

Ügyleírás

 • A házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt jelenthetik be. A házasulók személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatokat kell tenniük.
 • A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.
 • A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, ugyanakkor a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni.
 • A házasságkötési eljárás – beleértve az első ízben kiállításra kerülő házassági anyakönyvi kivonatot is – illetékmentes.
 • A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díja 15.000,-Ft, a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja 30.000,-Ft.

Illetékesség

 • Az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették

Szükséges okiratok

 • A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele.
 • A házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).
 • A házasulók születési anyakönyvi kivonata.
 • A házasulók családi állapotának igazolása céljából:
  • elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,
  • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.
 • Külföldi állampolgárok esetében:
  • tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait, nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs.
  • Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hiteles magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.
  • (Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (4024 Debrecen, Szent Anna u. 35.) által készített fordítás fogadható el. A külföldi okiratok elfogadhatóságát  vizsgálni kell, a Ket. 52. § szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille bélyegző lenyomatokra lehet szükség.
 • Magyar állampolgár külföldön tervezett házasságkötése:
  • Tanúsítvány: 2013. március 1-je után nem kerül kiállításra. Az illetékes magyar konzuli tisztviselő e tényről igazolást adhat ki, amennyiben a házasságkötés tervezett helye szerinti hatóság azt kéri. Családi állapot igazolás kiállítása kérhető a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából, amennyiben az szükséges.
  • Az illetékes külföldi anyakönyvvezető tud felvilágosítást adni a házasságkötéshez szükséges okiratok elfogadhatóságáról (hiteles magyar nyelvű fordítás, diplomáciai felülhitelesítés vagy Apostille).

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017 (XII.20) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Egyéb fontos tudnivalók

 • Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, úgy az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőtől, külföldön történt születés és házasságkötés esetén a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Honosítási és Hazai Anyakönyvi Osztályától, egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság Honosítottak Anyakönyvi Osztályától szerezhető be. (Címe: 1903 Budapest Pf. 314/24.) A kivonat kiállítása illetékköteles. (2.000,-Ft-os illetékbélyeg formájában kell leróni.)

A lap tetejére

 

Születési név megváltoztatása

Ügyleírás

 • A születési név az, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. A születési név családi és utónévből áll. Születési családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két születési utónevet lehet.
 • Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

Illetékesség

 • A kérelmező személyesen, lakóhelyétől függetlenül, bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt nyújthat be kérelmet.
 • Külföldön élő magyar állampolgár esetében, bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.

Szükséges okiratok

 • A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti. (születési és házassági anyakönyvi kivonat)
  Amennyiben élő személy családi nevének viselését kéri az érintett személy hozzájárulása is szükséges. Elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.
 • Nagykorú kérelmező esetén:
  • Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány, vagy útlevél és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
 • Kiskorú kérelmező esetén:
  • A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal.
 • Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy – amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát is érinti – csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.

Ügyintézés határideje és díja

 • Anyakönyvvezetőtől a kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap
 • KIM Anyakönyvi Osztály 45 nap
 • Névváltoztatási kérelem illetéke 10.000 Ft, melyet 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlaszámra kell megfizetni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
 • 429/2017 (XII.20) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 1990. évi XCIII tv. az illetékekről

Egyéb fontos tudnivalók

 • Az érintettek az új születési nevet az okirat kézhezvételétől jogosultak és
  kötelesek viselni, valamint az okmányok cseréjéről haladéktalanul gondoskodniuk kell.

A lap tetejére